Wiele uczelni dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewnia stypendium dla niepełnosprawnych. W tym celu należy wypełnić wniosek i złożyć z załączoną kopią orzeczenia do dziekanatu/działu nauczania zgodnie z terminem wyznaczonym przez uczelnię. Kwota stypendium jest inna na każdej uczelni, zależy m.in. od stopnia niepełnosprawności studenta (lekki,umiarkowany lub znaczny). Stypendium jest wypłacane co miesiąc od października do lipca. Na pewno będzie to ważna kwestia dla osób, które na studia przyjeżdżają z innego miasta i muszą sobie radzić finansowo. Uczelnia ma obowiązek do stworzenia warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, bo otrzymuje dotacje z budżetu Państwa.

Jeżeli potrzebne są większe kwoty warto wziąć udział w programie “Aktywny Samorząd” realizowanym przez PFRON. Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na studia (np. na pokrycie czesnego). Do głównej kwoty otrzymuje się dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w kwocie 1 000zł (nie podlega rozliczeniu). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspomaga również doktorantów - można uzyskać dofinansowanie w kwocie nawet do 4 000 zł na przeprowadzenie przewodu doktorskiego.