Dwa rodzaje cukrzycy u noworodka

Cukrzycę występującą u noworodków dzielimy na dwa rodzaje: cukrzycę wrodzoną i cukrzycę przejściową.


Cukrzyca u noworodków - wrodzona

Cukrzyca wrodzona tak jak cukrzyca typu MODY należy do grupy cukrzyc monogenowych, czyli o podłożu genetycznym gdzie w jednym konkretnym genie następuje mutacja. Choroba ujawnia się do 9 miesiąca życia. Dla potwierdzenia wykonuje się badania genetyczne, a chorych leczy się lekami doustnymi. W niektórych przypadkach tej cukrzycy może towarzyszyć padaczka lub opóźnienie w rozwoju.


Cukrzyca u noworodków - przejściowa

Cukrzycę przejściową powoduje niedojrzałość komórek beta, która ujawnia się u dzieci z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania oraz u wcześniaków. Ten rodzaj cukrzycy zazwyczaj ustępuje w okresie do kilku miesięcy, mimo że wymaga leczenia insuliną.