Zmienia się cena sensora systemu do ciągłego monitorowania glikemii Dexcom G6. Od 1 maja za pełnopłatny czujnik zapłacimy 250 zł (wcześniej 300 zł). Cena nadajnika pozostaje na obniżonym kilka miesięcy wcześniej poziomie 350 zł. Poniżej przedstawiamy obecny miesięczny koszt użytkowania systemu Dexcom dla osób uprawnionych do refundacji NFZ oraz bez niej. 

Miesięczny koszt użytkowania systemu do ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT) Dexcom G6 zależy od dwóch kwestii:

 • tego, czy pacjent jest uprawniony do korzystania z dofinansowania NFZ i w jakim zakresie;
 • tego, ile sensorów miesięcznie zużywa (jednostkowy koszt refundowanego sensora zależny jest od liczby sensorów wypisanych przez lekarza w zleceniu). 

Dofinansowanie do sensora

Podstawowe dofinansowanie NFZ (bez uprawnień dodatkowych) pokrywa:

 • co miesiąc 70% ceny czujników do kwoty 600 zł, 
 • raz na 8 miesięcy 70% ceny nadajnika do kwoty 1000 zł. 

Co to oznacza w praktyce? Jeśli lekarz wypisze 2 sensory na miesiąc (niepełne pokrycie miesiąca) to mieszczą się one w limicie refundacyjnym (2 x 250 zł = 500 zł). W tej sytuacji pacjent dopłaca 30% ceny sensora, czyli według nowego cennika 250 zł x 30% = 75 zł

Jeżeli lekarz wypisze zlecenie na 3 sensory miesięcznie, to ich cena przekroczy limit o 150 zł (3 x 250 zł  = 750 zł). A ponieważ do kwoty 600 zł obowiązuje dofinansowanie ze strony Funduszu, to miesięczny koszt sensorów w tym modelu ma dwie składowe – część do której obowiązuje dopłata NFZ i część w 100% opłacana przez pacjenta:

3 sensory = 750 zł = 600 zł limitu x 30% + 150 zł (ponad limit, brak dopłaty) = 180 zł + 150 zł = 330 zł za trzy sensory. Cena jednego sensora to 110 zł

Nowa cena czujnika z refundacją to 75 zł za sztukę przy zakupie 2 sensorów miesięcznie lub 110 zł za sztukę przy zakupie 3 sensorów miesięcznie. 

Dofinansowanie do transmitera 

Nadajnik Dexcom G6 działa 3 miesiące, jego koszt to 350 zł. Osobom uprawnionym przysługuje refundacja nadajnika raz na 8 miesięcy z dopłatą pacjenta w wysokości 30% ceny. 

350 zł x 30% = 105 zł 

Rocznie potrzebujemy 4 nadajników, dwa w pierwszym roku możemy zakupić w cenie 105 zł dwa pozostałe są pełnopłatne. Zatem roczny koszt transmiterów z refundacją to:

105 zł x 2 + 350 zł x 2= 910 zł

Przy podziale na 12 miesięcy, koszt transmitera na miesiąc to 76 zł. Tę kwotę dodawaliśmy do ceny sensorów przy wyliczaniu miesięcznego kosztu korzystania z Dexcom G6 dla pacjentów, którym przysługuje dofinansowanie NFZ bez uprawnień dodatkowych.

W przypadku pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi, czyli ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności z punktami 7. i 8., które znoszą limity ilościowe i czasowe, lekarz ma prawo wypisać zlecenie na nadajnik raz na 3 miesiące. A to oznacza, że wszystkie nadajniki w ciągu roku mogą być współfinansowane przez NFZ, jeżeli tak zdecyduje lekarz, kosztują wtedy pacjenta 105 zł za sztukę. 

W przeliczeniu miesięcznym, koszt nadajnika dla tej grupy pacjentów to 35 zł (105 zł x 4 / 12)

Ile kosztuje Dexcom G6 – tabela

W tabeli przedstawiamy miesięczny koszt korzystania z systemu dla osób uprawnionych do refundacji i bez niej uwzględniający obowiązujące od 1 maja 2022 roku ceny.

FINANSOWANIE NFZ

 

3 czujniki miesięcznie + nadajnik raz na 3 miesiące

406 zł

2 czujniki miesięcznie + nadajnik raz na 3 miesiące

226 zł

FINANSOWANIE NFZ Z UPRAWNIENIAMI DODATKOWYMI (KOD 47.ZND)

 

3 czujniki miesięcznie + nadajnik raz na 3 miesiące

365 zł

2 czujniki miesięcznie + nadajnik raz na 3 miesiące

185 zł

KOSZT BEZ DOFINANSOWANIA NFZ

 

3 czujniki miesięcznie + nadajnik raz na 3 miesiące

867 zł

2 czujniki miesięcznie + nadajnik raz na 3 miesiące

617 zł

Kto ma prawo do dofinansowanie systemu Dexcom G6 przez NFZ?

Dofinansowanie do sensorów i nadajników Dexcom G6 obowiązuje w ramach zlecenia na wyroby medyczne, które wystawia lekarz określonej grupie pacjentów z cukrzycą .Kto ma prawo do dofinansowanie systemu Dexcom G6 przez NFZ?
Warunki uzyskania dofinansowania to:
 • wiek poniżej 26 roku życia,
 • cukrzyca typu 1, leczona za pomocą pompy insulinowej,
 • nieświadomość hipoglikemii (brak odczuwania objawów zbyt niskiego stężenia cukru we krwi) z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej. 

Dexcom G6 w pigułce

Dexcom G6 to system do monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym. Pomiar stężenia glukozy odbywa się bez konieczności pobierania krwi do badania, za pomocą aplikowanego na ramieniu lub na brzuchu sensora (a dla osób 2-17 także górnej części pośladków). Sensor pokazuje odczyt poziomu glukozy co 5 minut i automatycznie przesyła wyniki do urządzenia wyświetlającego, którym najczęściej jest telefon pacjenta. Ów transfer danych możliwy jest dzięki nadajnikowi, będącemu integralną częścią systemu Dexcom.
Ponieważ jest to pomiar w czasie rzeczywistym, możliwe są edytowalne alarmy o nieprawidłowych stężeniach glukozy:
 • alarm informujący o hipoglikemii (<= 55mg/dL)
 • ostrzeżenie informujące o wysokim poziomie glukozy
 • ostrzeżenie o niskim poziomie glukozy
 • ostrzeżenie o szybkim tempie zmiany poziomu glukozy
 • ostrzeżenie o zbliżającej się za 20 minut hipoglikemii (55mg/dL za 20 minut)
Poza aktualnym wynikiem stężenia glukozy, system informuje o kierunku i tempie jej zmian. Dzięki temu pacjent ma świadomość nie tylko „jaki ma cukier”, ale też, czy glikemia jest stabilna, czy rośnie lub obniża się i jak szybko. 
Dzięki Dexcom można też udostępniać swoje wyniki grupie wsparcia. Osoby obserwujące mogą ustawiać inne alarmy niż osoba z cukrzycą, by budować wspólnie dodatkową warstwę wsparcia w chorobie. 
System nie wymaga kalibracji*, a dokładność i precyzja pomiarów pozwalają na podejmowanie na podstawie wskazań sensora decyzji terapeutycznych*, np. o dawkach insuliny. 
*W razie gdy objawy lub oczekiwania odbiegają od wyników G6, decyzje terapeutyczne należy podejmować na podstawie pomiaru glukometrem.