Od 01.01.2020 jest wprowadzane w Polsce e-potwierdzenie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Między 01.01.2020 a 31.12.2020 obowiązuje okres przejściowy realizacji zleceń. Sposób realizacji zlecenia zależy od rodzaju dokumentów który posiadasz.

Dokumenty wystawione przed 31.12.2019 – są realizowane wg dotychczasowych zasad do końca okresu ważności karty B. Dokumenty są wystawione wg. Dotychczasowych zasad – tj. zalecenie może być wystawione maksymalnie na okres 3 miesięcy i musi zostać zrealizowane jednorazowo ( w całości lub części)


Dokumenty wystawione po 01.01.2020

Stary wzór zlecenia (karta A) - tak jak dotychczas pacjent udaje się do OW NFZ w celu potwierdzenia  uprawnień do OW NFZ. OW NFZ potwierdza uprawnienia w systemie eZWM. Lekarz może wystawić stary wzór zlecenia maksymalnie na 3 miesiące. Na każdy rodzaj wyrobu medycznego potrzebne jest odrębne zlecenie. Stary wzór zlecenia na wyroby medyczne (karta A) może zostać wystawiony tylko do 31 marca 2020 roku. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Nowy wzór zlecenia niepotwierdzony w eZWM - Jeśli otrzymałeś nowy wzór zlecenia, który nie został potwierdzony w eZWM, należy udać się do OW NFZ w celu potwierdzenia uprawnień w systemie eZWM. Zlecenie niepotwierdzone w eZWM może zostać wystawione maksymalnie na okres 6 miesięcy. Następnie wszystko odbywa się jak dla Nowego wzoru zlecenia potwierdzonego w systemie eZWM.

Nowy wzór zlecenia potwierdzony w systemie eZWM – lekarz może wystawić zlecenie jednorazowo na 12 miesięcy. Zlecenie potwierdzone w systemie eZWM może być realizowane wielokrotnie, w odstępach od 1 do maksymalnie 6. miesięcy. Na każdy rodzaj wyrobu medycznego potrzebne jest odrębne zlecenie.

Zobacz jak wygląda nowy wzór zlecenia.

Zmiana dotychczasowego zlecenia – w celu zmiany dotychczasowego zlecenia należy udać się do swojego lekarza, który wystawi nowe zlecenia. Po wystawieniu nowego zlecenia stare zlecenie staje się nieaktywne i nie może być dalej realizowane.

Anulowanie zlecenia – w celu anulowania e-zlecenia należy udać się do OW NFZ.


Jak zrealizować zlecenie w sklepie diabetyk24.pl?

Zlecenia na sensory/elektrody CGM (p.135), zlecenia na transmitery CGM (p.136), zbiorniczki na insulinę (p.134), zestawy infuzyjne do pomp insulinowych (p.091.00, p.091.01-02)

Wejdź na stronę diabetyk24.pl i złóż zamówienie w sklepie. Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym zostaniesz poproszony o załączenie skanów lub zdjęć dokumentów. Poprawność dokumentów zostanie zweryfikowana w ciągu 24 godzin. Jeżeli skany dokumentów zostaną zweryfikowane poprawnie otrzymasz od nas sms i email z taką informacją, a twoje zamówienie zostanie wysłane. Przy odbiorze zamówienia przekaż oryginały dokumentów kurierowi oraz podpisz potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego dostarczone przez kuriera.

Sprawdź jak wygląda wzór potwierdzenia

Jeśli jednak załączone do zamówienia skany dokumentów będą wymagały poprawy to otrzymasz również powiadomienie sms’em i e-mail’em z informacją, co należy uzupełnić.


Kontynuacja zlecenia

Oryginały dokumentów należy przekazać kurierowi po pierwszej realizacji zlecenia. Dokumenty pozostają u świadczeniodawcy, nie są odsyłane do pacjenta. Przy kontynuacji zlecenia nie ma potrzeby ponownego załączania skanów, wystarczy zamówić sprzęt w sklepie diabetyk24.pl, a następnie zaznaczyć opcję: kontynuacja zlecenia.


Zlecenia na sensory FGM FreeStyle Libre

Wejdź na stronę diabetyk24.pl i złóż zamówienie w sklepie. Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym zostaniesz poproszony o załączenie skanów lub zdjęć dokumentów. Poprawność dokumentów zostanie zweryfikowana w ciągu 24 godzin. Jeżeli załączone skany dokumentów są poprawne dostaniesz powiadomienie e-mail i sms z prośbą o odesłanie oryginałów na adres: Diabetyk24 Sp. z o.o., Traktorzystów 28D, 02-495 Warszawa.

Możesz to zrobić za pośrednictwem DHL Parcel Shop. Otrzymasz od nas mailem list przewozowy oraz instrukcje nadania przesyłki. Listę punktów znajdziesz na stronie https://parcelshop.dhl.pl/mapa.

Prosimy, abyś zaczekał na weryfikację skanów dokumentów. Nie wysyłaj przesyłki zanim nie otrzymasz od nas potwierdzenia, że dokumenty są poprawne.

Jeżeli załączone skany dokumentów będą wymagały jednak poprawy to dostaniesz powiadomienie sms’em i e-mail’em z informacją, co należy uzupełnić.

Gdy otrzymamy oryginały zleceń, twoje zamówienie zostanie wysłane. Przy odbiorze zamówienia podpisz potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego dostarczone przez kuriera.

Sprawdź jak wygląda wzór potwierdzenia