Mikroangiopatia - definicja

Mikroangiopatia są to przewlekłe powikłania w małych naczyniach krwionośnych wynikające ze źle leczonej cukrzycy lub długo trwającej cukrzycy. Innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko powikłań są m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, nieplanowana ciąża, czy palenie tytoniu.

  • Neuropatia cukrzycowa,
  • Nefropatia cukrzycowa,
  • Retinopatia cukrzycowa.

Neuropatia cukrzycowa (obwodowa) - Mikroangiopatia cukrzycowa

To choroba nerwów obwodowych obejmująca pojedyncze lub liczne nerwy (występowanie wieloogniskowe), wynikająca z uszkodzenia włókien nerwowych.
Neuropatia nie zawsze ma jawny przebieg i może przez dłuższy czas pozostać nierozpoznana - objawy mogą być mało charakterystyczne, a nawet zbliżone do tych, które występują przy innych chorobach. Neuropatia może się objawiać zaburzeniami czucia, mrowieniem, pieczeniem, drętwieniem; uczuciem palenia, szarpania; bólem samoistnym, kurczami mięśniowymi. Może również nastąpić osłabienie siły mięśniowej oraz osłabienie lub zniesienie czucia wibracji, dotyku, bólu, temperatury i odruchów ścięgnistych.

Rodzaje neuropatii to:

  • Neuropatia czuciowa - inaczej polineuropatia cukrzycowa (nerwy odpowiadające za odczuwanie bólu, temperatur, odróżnianie faktur),
  • Neuropatia ruchowa - inaczej polineuropatia cukrzycowa (nerwy kontrolujące ruch mięśni),
  • Neuropatia autonomiczna (nerwy kontrolujące bezwarunkowe działanie narządów wewnętrznych - np. serca, układu moczowego, układu pokarmowego),
  • Neuropatia ogniskowa i wieloogniskowa.

Polineuropatia najczęściej dotyczy kończyn górnych i dolnych (dystalnych części rąk i nóg).
Zostaje zaburzona praca układu autonomicznego, który działa niezależnie od naszej woli - doprowadza to m.in. do utraty odczuwania hipoglikemii i zaburzeń pracy przewodu pokarmowego oraz serca (bezbólowe zawały). Może również być przyczyną zaburzeń czynności pechęrza moczowego oraz impotencji u mężczyzn.


Nefropatia cukrzycowa - Mikroangiopatia cukrzycowa

To cukrzycowa choroba nerek (dot. małych naczyń nerkowych) skutkująca trwałym uszkodzeniem nerek i w konsekwencji wymogiem przeprowadzania dializ. W początkowej fazie choroby razem z moczem wydalane są albuminy jest to tzw. mikroalbuminuria. Wraz z postępowaniem choroby pojawia się białkomocz i fazie końcowej postępuje przewlekła niewydolność nerek, która wymaga leczenia dializami. Ponieważ nefropatia nie daje objawów do momentu, w którym zmiany są już nieodwracalne, należy regularnie przeprowadzać badania krwi.


Retinopatia cukrzycowa - Mikroangiopatia cukrzycowa

To choroba oczu wynikająca z uszkodzenia naczyń siatkówki. W wyniku jej rozwoju powstają mikrotętniaki Retinopatia w początkowym okresie może przebiegać stabilnie (postępowanie i cofanie objawów przez kilka lat). Po nasileniu się zmian choroba wchodzi w kolejne fazy:

  • Retinopatia przedproliferacyjna (zwęża się światło naczyń, następują zawały siatkówki).
  • Retinopatia proliferacyjna (tworzą się nowe naczynia, następują krwawe wylewy do siatkówki i ciała szklistego, tkanka włóknista rozrasta się, co skutkuje odklejeniem się siatkówki i całkowitą utratą wzroku).

Więcej o chorobach oczu przeczytasz w artykule: Cukrzyca a wzrok.