1 stycznia 2022 roku wprowadzono dla diabetyków refundację igieł do wstrzykiwaczy. Od marca 2022 roku, do grupy wyrobów medycznych refundowanych dla tej grupy pacjentów, dołączają igły do penów PIC Insupen Original. Jaka będzie wysokość refundacji, jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać oraz gdzie można kupić igły z refundacją?

Igły do penów - jak otrzymać refundację?

Igły do penów stanowią jeden z podstawowych elementów osprzętu diabetologicznego. Są to sterylne wyroby medyczne przeznaczone do podskórnego podawania leku (insuliny) ze zbiornika znajdującego się we wstrzykiwaczu, czyli penie. Wstrzykiwacze przeznaczone są do samodzielnego podawania insuliny w warunkach domowych przez pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą wymagającą insulinoterapii.

Refundacja igieł do penów PIC Insupen Original przysługuje każdemu pacjentowi ze zdiagnozowaną cukrzycą, wymagającą leczenia insuliną (niezależnie od częstotliwości jej podawania). Warunkiem skorzystania z refundacji jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Igły do penów z refundacją dostępne będą wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza dowolnej specjalności, np. lekarza rodzinnego lub diabetologa. [1]

Na ile opakowań można otrzymać refundację?

W ramach refundacji pacjentowi przysługuje zakup do 4 opakowań igieł - każde z nich zawiera 100 igieł. Odpłatność ponoszona przez pacjenta wynosi 5,51 zł za każde opakowanie (100 igieł). Powyżej ustalonego limitu obowiązuje pełna odpłatność.[2]

Na jakie igły Insupen jest refundacja?

Od 1 marca 2022 roku diabetycy mogą zakupić z refundacją następujące igły Insupen:

  • PIC Insupen Original 0,25x5 mm (31G);
  • PIC Insupen Original 0,30x8 mm (30G).

Dystrybutorem wyżej wymienionych igieł jest firma SIROWA Poland Sp. z o.o.

Odpłatność pacjenta została ustalona na poziomie 30% - za opakowanie zawierające 100 sztuk igieł do penów diabetyk zapłaci 5,51 zł. [1]

Gdzie kupić igły z refundacją?

Receptę na igły z refundacją można zrealizować w każdej aptece, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept refundowanych. W przypadku refundowanych wyrobów medycznych, ich ceny w każdej aptece są jednakowe. [1]

Dlaczego warto wymieniać igły po każdej iniekcji?

Igły do wstrzykiwaczy są sterylnymi wyrobami medycznymi, przeznaczonymi do jednorazowego użytku - po każdej iniekcji bezwzględnie należy wymienić igłę na nową, a zużytą zutylizować w przeznaczonym do tego pojemniku. Wielokrotne używanie tych samych igieł do iniekcji wiąże się z szeregiem niekorzystnych dla zdrowia konsekwencji, takich jak:

nieefektywność insulinoterapii:

  • pozostawienie zużytej igły we wstrzykiwaczu może prowadzić do krystalizacji (wytrącenia się) resztek insuliny. Skrystalizowana insulina może całkowicie zatkać igłę i uniemożliwić wykonanie kolejnej iniekcji;
  • rozwój lipohipertrofii - wielokrotne nakłuwanie skóry zużytą, tępą igłą prowadzi do uszkodzenia i przerostu tkanki tłuszczowej w miejscu powtarzanych iniekcji. Lipohipertrofia klinicznie może objawiać się jako zagłębiony obszar skóry lub powierzchowny guzek o wzmożonej spoistości;
  • wahania glikemii - wstrzykiwanie insuliny w obszar objęty lipohipertrofią może wiązać się z rozchwianiem cukrzycy - ze względu na zmianę w składzie i rozmieszczeniu tkanki podskórnej nie da się w sposób obiektywny ocenić, jaka część podanego leku zostanie wchłonięta do organizmu. Korzystanie wiele razy z tej samej igły może prowadzić do pogorszenia kontroli cukrzycy - u diabetyka częściej będą występować epizody nagłego wzrostu cukru we krwi (hiperglikemii) lub niedocukrzenia (hipoglikemii);
  • ból i dyskomfort podczas iniekcji - stosowanie tępych, zużytych igieł wiąże się z powstawaniem bolesnych mikrouszkodzeń skóry;
  • zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji - mikrouszkodzenia skóry stanowią wrota dla wszelkiego rodzaju patogenów. Konsekwencją uszkodzeń skóry przez zużyte igły może być rozwój ropnych zakażeń skóry i tkanki podskórnej, wymagających długotrwałej antybiotykoterapii. Często obserwuje się także zasiniaczenie w miejscu wkłucia. [2]

“Oszczędność”, na którą powołują się pacjenci wielokrotnie użytkujący tych samych igieł do iniekcji jest pozorna - długofalowo takie postępowanie prowadzi do wielu powikłań, których leczenie jest długotrwałe i kosztowne, a niekiedy nawet wymaga hospitalizacji. Regularna wymiana igieł (po każdej iniekcji) znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych problemów zdrowotnych. 

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, głównym czynnikiem wielokrotnego używania tej samej igły do pena przez pacjentów były względy ekonomiczne - brak refundacji igieł do penów i konieczność ich samodzielnego zakupu przez pacjenta. Istnieje szansa, że dzięki wprowadzeniu refundacji tych wyrobów medycznych, większa liczba diabetyków będzie mogła zadbać o regularną wymianę igieł, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz przebiegu insulinoterapii. 


Bibliografia:

[1]https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-lutego-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2022-r

[2] https://iglyrefundowane.pl/pacjenci