W związku z tym, że pojawia się wiele pytań o nową refundację, postanowiliśmy przygotować małe podsumowanie jak będzie wyglądał ten proces.

 1. Refundacja zbiorników, sensorów i transmiterów będzie realizowana od początku marca 2018 r.
 2. Druki zleceń nie ulegają zmianie. Ich wzory są takie same, jak w przypadku refundacji na zestawy infuzyjne. Wzór zlecenia dostępny jest tutaj.
 3. Tak samo jak w wypadku zestawów infuzyjnych może zostać wystawione na jeden, dwa lub trzy miesiące. Dotyczy to zarówno pojemników jak i sensorów.
 4. Na każdy rodzaj wyrobu medycznego potrzebne jest odrębne zlecenie oraz karta z NFZ. Oznacza to, że lekarz powinien wystawić osobne zlecenie na zestawy infuzyjne, osobne na zbiorniki, osobne na sensory i osobne na transmiter.
 5. Ze zleceniem wystawionym przez lekarza pacjent musi udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu jego potwierdzenia i wystawienia karty (części B) osobnej dla każdego środka.
 6. Zlecenie na pojemniki i sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestwy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie (a) diabetologii, (b) pediatrii, (c) perinatologii, (d) endokrynologii i diabetologii dziecięcej, (f) endokrynologii, (g) chorób wewnętrznych oraz (h) lekarze POZ (na przykład lekarze rodzinni). Kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić pielęgniarka lub położna.
 7. Zlecenie na transmiter może wystawić diabetolog lub endokrynolog. Kolejne zlecenie może wypisać także pediatra, lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz POZ.
 8. Kody, które uzupełnia lekarz na pierwszej stronie zlecenia:
  - P.134 Zbiornik na insulinę do OPI (osobistej pompy insulinowej);
  - P.135 Sensor/Elektroda do CGM (Continous Glucose Monitoring, system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy);
  - P.136 Transmiter/Nadajnik do CGM.
 9. Refundację (a tym samym i zlecenie) na pojemniki do pompy insulinowej mogą otrzymać wszyscy pacjenci z cukrzycą typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej. Uprawnienie to przysługuje pacjentom niezależnie od wieku.
 10. Uprawnienie do refundacji sensorów i transmiterów dotyczy wyłącznie pacjentów poniżej 26. roku życia z cukrzycą typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej. Warunkiem koniecznym uprawnienia jest też nieświadomość hipoglikemii.
 11. Limity finansowania przez NFZ:
  - 45 zł za 5 pojemników na miesiąc  (9 zł za 1 pojemnik) przy odpłatności 30%;
  - 600 zł za 4 sensory na miesiąc (150 zł za 1 sensor) przy odpłatności 30%;
  - 1000 zł za transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności 30%.
 12. Pacjent zapłaci:
  - 13,50 zł za 5 pojemników na miesiąc (2,70 zł za jeden pojemnik, 40,50 zł za 15 pojemników na 3 miesiące);
  - 180 zł za 4 sensory na miesiąc (45 zł za jeden sensor, 540 za 12 sensorów na 3 miesiące);
  - 300 zł za jeden transmiter raz na 8 miesięcy.