Pogarszanie się słuchu z wiekiem nikogo nie zaskakuje. Sondaż TNS Polska wskazuje, że aż 7 na 10 Polaków zauważyło u siebie ten problem. Wiek nie jest jednak jedyną przyczyną tej dysfunkcji . Mało kto wie, że cukrzyca stanowi istotne ryzyko uszkodzenia narządu słuchu, a występowanie niedosłuchu i szumów usznych stanowią częste powikłania cukrzycy typu 2. Dlatego Fundacja Geers Dobry Słuch zaczęła współpracę z Polskim Towarzystwem Diabetyków, aby wspierać i promować profilaktykę słuchu oraz organizować nieodpłatne testy słuchu wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Powikłanie, o którym się nie słyszy | Cukrzyca, a słuch

Wiele z powikłań cukrzycy zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Do najczęstszych należą schorzenia takie jak: stopa cukrzycowa, czyli martwica kończyn, niewydolność nerek, czy uszkodzenie siatkówki oka. Bardzo rzadko natomiast zwraca się uwagę na związek cukrzycy ze stopniowa utratą słuchu. Tymczasem badania wskazują, że podwyższony poziom glukozy we krwi może uszkadzać drobne naczynia krwionośne w ślimaku ucha i w ten sposób prowadzić do ubytków słuchu.
Naukowcy Uniwersytetu Niigata w Japonii przeanalizowali aż 13 wyników różnych badań, w których wzięło udział w sumie ponad 20 tysięcy osób. Ryzyko uszkodzenia słuchu, u osób chorujących na cukrzycę, wyliczono na ponad dwukrotnie wyższe, niż u osób zdrowych. Co ważne, na wynik ten nie miał wpływu hałas, pod którego wpływem znajdowali się badani. Naukowcy zauważyli ponadto, że im młodszy diabetyk, tym większe ryzyko powstania u niego ubytku słuchu. Japończycy dowodzą, że osoby przed sześćdziesiątką są aż ponad 2 razy bardziej narażone na niedosłuch, niż zdrowi rówieśnicy, podczas gdy po 60 wartość ta wynosi już tylko 1,58.

Maria Dobrowolska, Prezes Fundacji GEERS Dobry Słuch, przyznaje, że pacjenci z niedosłuchem mają problem z akceptacją tego schorzenia i nie wspominają o nim lekarzom. „Zamiast szukać pomocy, stopniowo wycofują się z życia towarzyskiego i rodzinnego, bagatelizują występujące kłopoty z komunikacją. Niestety, sytuacji tej nierzadko nie poprawiają rodziny osób dotkniętych problemem, którym do coraz słabiej słyszącego członka rodziny brakuje cierpliwości, a niedomaganie, lekceważąco zrzuca się na karb szeroko pojętej „starości”. Stopniowo odsuwany od rozrywek i codziennych zadań senior jest jednak o wiele silniej narażony na depresję oraz demencję, niż jego dobrze słyszący rówieśnik” – wyjaśnia Maria Dobrowolska. Nietrudno zatem wyciągnąć wniosek, że powyższe problemy, prowadzące do przedwczesnego osłabienia sprawności intelektualnej, mogą dotknąć cukrzyków znacznie szybciej, niż osoby zdrowe, a będące w podobnym wieku.
Głośniej o profilaktyce!

Niezależnie od siebie cukrzyca i niedosłuch to problemy stygmatyzujące; diabetycy, u których niedawno rozpoznano problem, ukrywają go przed pracodawcą, co może prowadzić do niewłaściwego leczenia. Osoby z niedosłuchem z kolei lekceważą niepokojące objawy z obawy przed odrzuceniem czy wyśmianiem. Szkoda, bo odpowiednia profilaktyka może skutecznie zapobiegać powikłaniom – również utracie słuchu. Pacjenci, którzy rozumieją konieczność leczenia cukrzycy i przestają kryć się z przyjmowaniem insuliny, dzięki temu, że więcej uwagi poświęcają swojemu zdrowiu, stają się wydajniejszymi pracownikami, którzy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Świadomość, że nieleczona lub leczona niewłaściwie cukrzyca może nie tylko zagrozić wadze ciała czy nerkom, lecz także bezcennemu w pracy słuchowi, może wielu pacjentom pomóc podjąć decyzję o przeprowadzeniu u siebie testów.

Profilaktyka słuchu | Cukrzyca, a słuch

Specjalistyczna opieka nad diabetykami, powinna obejmować profilaktykę słuchu. Należy częściej informować diabetyków o ryzyku utraty słuchu i zachęcić do regularnych kontroli. Tylko w ten sposób można szybko je wykryć i skutecznie zahamować. Zważywszy na fakt, że współczesny człowiek poświęca pracy coraz dłuższy okres swojego życia, a z czasem wymagania wobec niego stale rosną, nie wolno dopuścić, by niedosłuch odebrał mu radość z aktywności zawodowej i odnoszenia sukcesów na tym polu. Trzeba pamiętać, że ani cukrzyca, ani pogarszanie się słuchu nie są wyrokami, skazującymi na cierpienie i społeczną izolację.

Jako Fundacja Geers Dobry Słuch chcemy organizować nieodpłatne testy słuchu oraz popularyzować profilaktykę słuchu wśród chorych na cukrzycę, członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dlatego proponujemy Państwu wspólną organizację bezpłatnych akcji testów przesiewowych dla członków Kół Terenowych PSD:
Wierzymy, że dzięki nawiązaniu współpracy, wspólnymi siłami poprawimy komfort życia wśród chorych na cukrzycę, członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Więcej informacji na temat organizacji testów w Terenowych kołach PSD znajdą Państwo na www.fundacjageers.org.pl. Zapraszamy do wspólnej akcji „Dobry słuch łączy ludzi”.