Czy są przeciwskazania do pracy przy cukrzycy?

Każda osoba chorująca na cukrzycę, niezależnie od jej typu, może podjąć pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi (poza ściśle określonymi sytuacjami zdrowotnymi). Niektórzy pracodawcy mają obawy co do efektywności pracy diabetyka, jednak może być tak samo wartościowym pracownikiem jak osoba zdrowa.  

 

Cukrzyca, a dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja pracownika chorego na cukrzycę jest niedopuszczalna i wiąże się z konsekwencjami prawnymi (przed zwolnieniem chronią przepisy Kodeksu Pracy). Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom właściwych warunków pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, więc powinien zostać poinformowany o chorobie przez pracownika aby właściwie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Również zaznajomienie współpracowników z podstawowymi wiadomościami o cukrzycy zapewni nie tylko komfort psychiczny, ale i pomoc w razie pogorszenia samopoczucia czy nawet utraty przytomności.


Diabetyk powinien w pracy mieć możliwość:

- wykonywania pomiarów glikemii

- podawania insuliny

- jedzenia posiłków o odpowiednich porach

- krótkiego odpoczynku i zjedzenia przekąski w przypadku niedocukrzenia

- wyjścia wcześniej z pracy w razie problemów np. z zestawem infuzyjnym

- zmiany stanowiska pracy na równorzędne w przypadku gdy dotychczasowe wiązałoby się z utrudnieniem kontroli choroby i w konsekwencji zagrożeniem zdrowia

Z czego mogą wynikać ograniczenia zawodowe przy cukrzycy?

- ryzyka epizodów hipoglikemii, w tym z utratą świadomości (szczególnie w przypadku zaburzeń odczuwania hipoglikemii tzw. “nieświadomość hipoglikemii”)

- przewlekłych powikłań cukrzycowych


Zawody niewskazane dla diabetyka

Wymienione czynniki mogą stwarzać sytuację wysokiego zagrożenia dla diabetyka, współpracowników czy przypadkowych osób lub uniemożliwiać prawidłowe wykonywanie pracy. Dlatego wybrane zawody są niewskazane do wykonywania przez osoby chore na cukrzycę:

- Hutnik, górnik, pracownik platformy wiertniczej

- Zawodowy kierowca: pojazdy ciężarowe, przewozy pasażerskie (autobus)

- Maszynista: pociągi naziemne i podziemne (metro)

- Przewoźnik wielkogabarytowych ładunków i substancji niebezpiecznych (np. radioaktywnych)

- Służby państwowe: żołnierz, marynarz, ochroniarz, strażnik

- Służby ratownicze: strażak, ratownik medyczny, nurek, policjant

- Lotnictwo cywilne: pilot, inżynier lotnictwa, członek personelu pokładowego, kontroler ruchu lotniczego


Niewskazane są również inne zawody, które również jak powyższe:

- wymagają dużego wysiłku fizycznego

- wymagają pracy wykonywanej w odosobnieniu

- wymagają pracy w nienormowanym systemie zmianowym (praca w nocy)

- wymagają pracy w godzinach nocnych

- mają zwiększone ryzyko wypadkowe (np. na wysokościach)

- mają zwiększone nasilenie sytuacji stresowych