Diabetyk, który wyjeżdża na wakacje za granicę powinien zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty potwierdzające cukrzycę. Opaska “Mam cukrzycę - I am diabetic” czy karta diabetyka są przydatne i warto je zabrać na wyjazd, jednak nie są na tyle oficjalne by mogły stanowić poświadczenie np. przy kontroli na lotnisku. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie zaświadczenia (w języku polskim i angielskim) od diabetologa, które powinno zawierać:

- Dane pacjenta (imię, nazwisko, datę urodzenia/pesel)
- Spis osprzętu i produktów leczniczych, które się przewozi
- Podpis i pieczątkę diabetologa
- Pieczątkę poradni

Leki i osprzęt powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach.

Niezbędny będzie również kontakt do przedstawiciela firmy, z której jest pompa oraz do diabetologa w razie potrzeby wyjaśnienia problematycznej kwestii (zwłaszcza w krajach poza Unią Europejską). Diabetyk powinien mieć przy sobie także dodatkowe recepty od lekarza, na których są wyraźnie napisane nazwy leków i ich dawkowanie (lub wydrukowane).

Karta diabetyka do pobrania  i wydrukowania

Zaświadczenie dla podróżującego diabetyka z pompą insulinową w języku polskim i angielskim do pobrania :