Okres przejściowy dotyczący honorowania starych druków zleceń na wyroby medyczne został przedłużony z uwagi na pandemię koronawirusa.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia  dotyczącym wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 r. okres przejściowy realizacji zleceń na wyroby medyczne zostaje przedłużony.

Przeczytaj komunikat NFZ dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 r.


Po 1 kwietnia 2020r. :

Zlecenia na wyroby medyczne wystawione na starym wzorze zlecenia (część A) nadal mogą być realizowane w ramach ważnej karty B (poza systemem eZWM do końca okresu ważności karty B.) Takie zlecenie można od razu do zrealizować na Diabetyk24.pl.

Zlecenia wystawione na nowym druku potwierdzone w systemie eZWM przez lekarza nie wymaga ponownego potwierdzenia przez NFZ. Takie zlecenie również można od razu do zrealizować na diabetyk24.pl

Zlecenie wystawione na starym druku (część A), bez ważnej karty B oraz zlecenie na nowym druku niepotwierdzone w systemie eZWM, wymaga potwierdzenia w oddziale NFZ.

Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego oddziału NFZ (lista oddziałów NFZ) drogą elektroniczną (np. skan/email). Następnie zlecenie będzie można zrealizować na podstawie wygenerowanego w systemie eZWM numeru zlecenia oraz numeru PESEL.


Jeśli Twoje zlecenie zostało wystawione w ramach teleporady, do jego realizacji na Diabetyk24.pl wystarczy numer zlecenia oraz PESEL. Więcej informacji o realizacji w artykule o realizacji zleceń podczas epidemii koronawirusa.