W celu minimalizacji ryzyka transmisji koronawirusa wdrożyliśmy w Diabetyk24 możliwość realizacji zlecenia na wyroby medyczne otrzymanego w ramach teleporady. Podczas teleporady z lekarzem wystarczy, że otrzymasz numer zlecenia na wyroby medyczne potwierdzonego w systemie NFZ o nazwie eZWM.

Przeczytaj komunikat NFZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podczas teleporady z lekarzem pacjent za pośrednictwem środków łączności (telefonicznie lub poprzez email) może otrzymać informację o wygenerowanym przez system eZWM numerze zlecenia.

Realizacja zleceń będzie odbywać się na podstawie otrzymanego numeru zlecenia oraz numeru PESEL pacjenta. W przypadku osób bez numeru PESEL potrzebna będzie data urodzenia.

W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego oddziału NFZ (listaoddziałów NFZ) drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Następnie zlecenie będzie można zrealizować na podstawie wygenerowanego w systemie eZWM numeru zlecenia oraz numeru PESEL.

W przypadku ważnej karty B, jeśli zostanie wystawiony nowy wzór zlecenia potwierdzony w systemie e-ZWM, karta B automatycznie traci ważność.


Jak zrealizować zlecenie na wyroby medyczne otrzymane w ramach teleporady?

 1. Złóż zamówienie w sklepie internetowym www.diabetyk24.pl
 2. Po przejściu do koszyka zaznacz pole wyboru : zlecenie z teleporady
 3. Podaj numer zlecenia oraz PESEL

To takie proste!

Zmianie nie ulegają osoby uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

Poniżej przypominamy listę osób uprawnionych do wypisywania zleceń.


Zestawy infuzyjne i pojemniki na insulinę

Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie:
 • diabetologii,
 • pediatrii,
 • perinatologii,
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • endokrynologii,
 • chorób wewnętrznych oraz
 • lekarze POZ ( np. lekarze rodzinni);

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

 • pielęgniarka,
 • położna;

Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów powyżej 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • chorób wewnętrznych,
 • endokrynologii,
 • lekarze POZ (np. lekarze rodzinni)

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

 • pielęgniarka,
 • położna;


Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym - CGMRT i Transmitery

Zlecenie na sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestawy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • pediatrii,
 • perinatologii,
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • endokrynologii,
 • chorób wewnętrznych oraz
 • lekarze POZ (np. lekarze rodzinni);

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

 • pielęgniarka,
 • położna;


Zlecenie na transmiter może wystawić lekarz ze specjalizacją w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

kolejne zlecenie na transmiter może wypisać także lekarz ze specjalizacją w dziedzinie:

 • pediatrii,
 • chorób wewnętrznych,
 • lekarze POZ (np. lekarze rodzinni).


Czujniki (sensory) FGM

Zlecenie na sensory FGM może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej,
 • diabetologii.