W celu minimalizacji ryzyka transmisji koronawirusa wdrożyliśmy w Diabetyk24 możliwość realizacji zlecenia na wyroby medyczne otrzymanego w ramach teleporady. Podczas teleporady z lekarzem wystarczy, że otrzymasz numer zlecenia na wyroby medyczne potwierdzonego w systemie NFZ o nazwie eZWM.

Przeczytaj komunikat NFZ w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podczas teleporady z lekarzem pacjent za pośrednictwem środków łączności (telefonicznie lub poprzez email) może otrzymać informację o wygenerowanym przez system eZWM numerze zlecenia.

Realizacja zleceń będzie odbywać się na podstawie otrzymanego numeru zlecenia oraz numeru PESEL pacjenta. W przypadku osób bez numeru PESEL potrzebna będzie data urodzenia. 

W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego oddziału NFZ (listaoddziałów NFZ) drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Następnie zlecenie będzie można zrealizować na podstawie wygenerowanego w systemie eZWM numeru zlecenia oraz numeru PESEL.

W przypadku ważnej karty B, jeśli zostanie wystawiony nowy wzór zlecenia potwierdzony w systemie e-ZWM, karta B automatycznie traci ważność.

 Jak zrealizować zlecenie na wyroby medyczne otrzymane w ramach teleporady?

1 Złóż zamówienie w sklepie internetowym www.diabetyk24.pl

2 Po przejściu do koszyka zaznacz pole wyboru : zlecenie z teleporady

3 Podaj numer zlecenia oraz PESEL

To takie proste! 


Zmianie nie ulegają osoby uprawnione do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

Poniżej przypominamy listę osób uprawnionych do wypisywania zleceń.

Zestawy infuzyjne i pojemniki na insulinę

    Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii,

     pediatrii,

     perinatologii,

     endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

     endokrynologii,

     chorób wewnętrznych oraz

     lekarze POZ ( np. lekarze rodzinni);

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

     pielęgniarka,

     położna, 

Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów powyżej 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie:

     diabetologii

     chorób wewnętrznych

     endokrynologii

     lekarze POZ (np. lekarze rodzinni)

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

     pielęgniarka,

     położna.

Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym - CGMRT i Transmitery

Zlecenie na sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestawy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

     diabetologii,

     pediatrii,

     perinatologii,

     endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

     endokrynologii,

     chorób wewnętrznych oraz

     lekarze POZ (np. lekarze rodzinni);

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

     pielęgniarka,

     położna.

Zlecenie na transmiter może wystawić lekarz ze specjalizacją w dziedzinie:

     diabetologii,

     endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

kolejne zlecenie na transmiter może wypisać także lekarz ze specjalizacją w dziedzinie:

     pediatrii,

     chorób wewnętrznych,

     lekarze POZ (np. lekarze rodzinni). 

Czujniki (sensory) FGM

Zlecenie na sensory FGM może wystawić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

     endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

     diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,

     endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,

     pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej,

     diabetologii.