Przeczytaj oryginalny komunikat: Notatka bezpieczeństwa dotycząca wyrobu medycznego Dexcom G4 PLATINUM i odbiornik Dexcom G5 Mobile FAS-SD-20-002

Uwaga: Drodzy konsumenci

Szczegóły dotyczące dotkniętych urządzeń: Niniejsza notatka bezpieczeństwa odnosi się do nadajnika G4 PLATINUM oraz odbiornika G5 Mobile CGM.

Opis problemu: Odbiornik może się wyłączyć, jeśli urządzenie zostanie wystawione na działanie pewnych sił zewnętrznych i/lub wstrząsów (np. na skutek upuszczenia). Pęknięcie baterii układu scalonego (IC) czipa może skutkować zaburzeniami wydajności systemu, w tym wyłączeniem odbiornika, który w efekcie nie zapewnia wartości glukozy ani powiązanych ostrzeżeń.

Następujące ostrzeżenie oraz zalecenia dotyczące podjęcia należytych działań stanowią ponowne wprowadzenie instrukcji stosowania do wiadomości użytkownika: 

Ostrzeżenie

Nie używaj uszkodzonych produktów:  

Jeśli odbiornik jest uszkodzony lub pęknięty, nie używaj go. Uszkodzony lub pęknięty odbiornik może powodować nieprawidłowe działanie systemu CGM Dexcom.

Zalecenia dotyczące podjęcia przez użytkownika należytych działań: 

  • Nie używaj uszkodzonych produktów.
  •  Należy okresowo sprawdzać odbiornik pod kątem stanu odczytów poziomu glukozy z czujnika. 
  • Nie ignoruj objawów niskiego lub wysokiego poziomu glukozy. Jeśli ostrzeżenia o poziomie glukozy i odczyty nie odzwierciedlają objawów ani oczekiwanych wartości, należy wykonać badanie krwi z palca przy użyciu glukometru do podejmowania decyzji dotyczących leczenia cukrzycy lub uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. 

Kontakt: W przypadku pytań dotyczących niniejszej notatki należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem marki Dexcom: Proglikemia Sp. z o.o. ul.Prosta 51, 00-838 Warszawa

Luiza Grzechnik – wsparcie techniczne +48221010178, kontakt@dexcompolska.pl