Wytyczne ważne na dzień 10.11.2022r. W przypadku zmian artykuł będzie edytowany na bieżąco.

Ważne! Poniższe zmiany nie dotyczą zleceń na sensory FreeStyle Libre.

Zgodnie z § 2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązującego od 01.01.2023 r., zlecenia na wyroby medyczne wymienione w lp. [...] 135 i 136 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały:

 1. wystawione lub
 2. wystawione i potwierdzone, lub
 3. częściowo zrealizowane

– tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie powyższej decyzji przez Ministra Zdrowia brzmi następująco:

Wprowadzone przepisy przejściowe wiążą się z utratą ważności tych zleceń, co do których zmiany są na tyle szerokie, że nie jest możliwa kontynuacja ich realizacji w systemach informatycznych NFZ (lp. [...] 135-136). [...]

Projektowane zmiany wiążą się z wyższymi limitami lub większą częstotliwością zmian, a więc są korzystne dla pacjentów.

Kogo dotyczy ten komunikat?

Powyższa zmiana, obejmuje pacjentów do 26. roku życia korzystających z systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) posiadających aktywne zlecenia na sensory (kod P.135) oraz transmitery (kod P.136).

Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?

Oznacza to, że realizacja zlecenia wystawionego w 2022 roku na sensory i transmitery do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) od 1.01.2023r. będzie niemożliwa.

Co w tej sytuacji powinien zrobić pacjent?

Zadbaj o odpowiedni zapas sensorów i transmitera oraz umów się na wizytę do odpowiedniego lekarza w 2023 roku. Poniżej lista lekarzy uprawniona do wystawienia zlecenia:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

W związku ze skalą zmian refundacyjnych wprowadzonych od 1.01.2023 roku, informujemy o tym fakcie już dziś - tak, aby problem z dostępem do lekarza i pozyskaniem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne był jak najmniejszy.

FAQ

Zrealizowałem zlecenie w październiku na 3 miesiące (październik, listopad, grudzień) - czy mogę anulować zlecenie i zamówić produkty na 6 miesięcy?

Nie, zgodnie z ustawą o refundacji wyrobów medycznych, anulowanie realizacji zlecenia jest możliwe na wniosek świadczeniobiorcy, tylko w przypadku, gdy nie zostało przyjęte do realizacji.

Lekarz wystawił zlecenie na kod P.135 w listopadzie na 12 miesięcy - zrealizowałem/am zlecenie na miesiąc listopad  i grudzień. Czy jeśli złożę zamówienie dziś na styczeń, to zamówienie zostanie zrealizowane?

Nie, zamówienie może zostać zrealizowane w miesiącu na jaki zostało wystawione, a w związku z powyższym komunikatem, zlecenie z końcem grudnia straci swoją ważność, co uniemożliwi nam realizację zamówienia.

Moje zlecenie kończy ważność w listopadzie. Na początku grudnia mam umówioną wizytę. Czy mogę zrealizować zlecenie w grudniu na 6 miesięcy?

Tak, realizacja zlecenia w grudniu na 6 miesięcy będzie możliwa, lecz nowelizacja rozporządzenia dostosowuje limity ilościowe do faktycznego zapotrzebowania. Sprawdź zatem, czy zakup na tak długi okres będzie dla Ciebie korzystny finansowo.

Mam umówioną wizytę u lekarza w grudniu - czy lekarz może wystawić zlecenie od stycznia na sensory/transmiter do systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT)?

Nie, zlecenie wystawione przed 31.12.2022 zostaną z dniem 1.01.2023 roku anulowane, więc konieczna będzie jeszcze jedna wizyta w 2023 roku w celu wystawienia nowego zlecenia.

Korzystam z czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) - czy moje zlecenie również zostanie anulowane z końcem 2022 roku?

Nie, w przypadku kodu P.137, zlecenie nie będzie anulowane. Zmiany dotyczą tylko systemów ciągłego monitorowania glikemii.

Czy zlecenia na osprzęt do pomp insulinowych zostaną anulowane z końcem 2022 roku?

Nie, w przypadku osprzętu do pomp insulinowych, zlecenia nie będą anulowane. Zmiany dotyczą tylko systemów ciągłego monitorowania glikemii.