InPen, to pen, który samodzielnie zapamiętuje dawkę insuliny i czas jej podania. Niedawno został dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych przez The Food and Drug Administration (Agencja Żywności i Leków). Pen wysyła zarejestrowane dane przez Bluetooth do aplikacji w telefonie. Aplikacja zawiera również kalkulator bolusa i wskaźnik aktywnej insuliny. Ten system ma gwarantować diabetykom na penach podobne korzyści jak przy korzystaniu z terapii pompą insulinową, ale bez potrzeby ciągłego noszenia urządzenia na sobie i ponoszenia niemałych kosztów związanych z osprzętem. Na rynku w USA ma pojawić się w 2017 roku.

Źródło: https://diatribe.org/companion-medical-bluetooth-enabled-insulin-pen-app-cleared-fda