Badania ankietowe przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w 2019 roku wykazały, że aż 90% pacjentów stosujących insulinoterapię używa tej samej igły do pena więcej niż jeden raz. Głównym powodem takiego postępowania są względy ekonomiczne - brak refundacji igieł do penów i konieczność ich samodzielnego zakupu przez pacjenta. Od 1 stycznia 2022 roku sytuacja ta uległa zmianie - od tego roku diabetycy będą mogli skorzystać z refundacji na igły do wstrzykiwaczy. Jaka będzie wysokość refundacji, których produktów dotyczy oraz jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

>>Pacjenci używają zamiennie terminu igły do penów i igły do wstrzykiwaczy, dlatego w tekście też zamiennie stosujemy te dwie nazwy.<<

Wykorzystanie igieł w insulinoterapii

Igły do penów stanowią jeden z podstawowych elementów osprzętu diabetologicznego. Są to akcesoria jednorazowego użytku, przeznaczone do podskórnego podawania leku (insuliny) ze zbiornika znajdującego się we wstrzykiwaczu (penie). Wstrzykiwacze przeznaczone są do samodzielnego podawania insuliny w warunkach domowych przez pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą wymagającą insulinoterapii. Przy każdorazowym podaniu leku należy użyć nowej, sterylnej igły, a po wstrzyknięciu insuliny natychmiast ją zutylizować pojemniku przeznaczonym do wyrobów medycznych o ostrych końcach.
Wielokrotne użytkowanie tych samych igieł do penów wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak:
  • ból - wielokrotne używanie tych samych igieł do iniekcji prowadzi do ich stępienia, co skutkuje nasileniem dolegliwości bólowych podczas podawania leku;
  • lipohipertrofia - uszkodzenie i przerost tkanki tłuszczowej w miejscu wielokrotnego nakłuwania skóry zużytą, tępą igłą;
  • powikłania skórne - zakażenia, ropne infekcje, zasiniaczenie w miejscu wkłucia;
  • wahania glikemii - przy kilkukrotnym wykonywaniu iniekcji tą samą igłą, ciężko jest przewidzieć jaka rzeczywista dawka leku (insuliny) trafia do tkanki podskórnej. Korzystanie wiele razy z tej samej igły może prowadzić do pogorszenia kontroli cukrzycy - u pacjenta częściej będą występować epizody nagłego wzrostu cukru we krwi (hiperglikemii) lub niedocukrzenia (hipoglikemii).[3]

Refundacja igieł do penów od stycznia 2022 roku

Dotychczas igły do wstrzykiwaczy były pełnopłatne - nie obowiązywała na nie refundacja. Od 1 stycznia 2022 roku na liście refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia znalazły się igły do penów. Jak na razie, refundacja dotyczyć będzie jedynie następujących produktów:

  • BD Micro-Fine Plus 0,25 x 5 mm (31G);
  • BD Micro-Fine Plus 0,30 x 8 mm (30G).

Są to igły do wstrzykiwaczy produkowane przez firmę Becton Dickinson, a każde opakowanie zawiera 100 igieł jednorazowego użytku. 

Odpłatność pacjenta została ustalona na poziomie 30% - za opakowanie zawierające 100 sztuk igieł do penów diabetyk zapłaci 10,50 zł. [2]

Jak skorzystać z refundacji na igły?

Wskazaniem do uzyskania refundacji przez pacjenta jest zdiagnozowana cukrzyca wymagająca leczenia insuliną. Igły do penów z refundacją dostępne będą wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. 

W ciągu roku pacjentowi z cukrzycą w ramach refundacji przysługiwać będzie do 4 opakowań igieł do penów, czyli 400 sztuk igieł rocznie. Powyżej ustalonego limitu obowiązuje pełna odpłatność - za to samo opakowanie igieł (100 sztuk) diabetyk zapłaci wówczas 24,36 zł. [1]

Gdzie kupić igły z refundacją?

Receptę na igły z refundacją można zrealizować w każdej aptece, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept refundowanych. W przypadku refundowanych wyrobów medycznych, ich ceny w każdej aptece są jednakowe. 

Podsumowanie

Dotychczasowy brak refundacji igieł do penów niejednokrotnie prowadził do wielokrotnego korzystania przez diabetyków z tych samych igieł. Nieprzestrzeganie zaleceń regularnej wymiany igieł do iniekcji wiąże się z takimi powikłaniami jak ból podczas wstrzykiwania insuliny, infekcje w obrębie skóry, lipohipertrofia czy wahania poziomu glikemii. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie refundacji na te wyroby medyczne pozwoli pacjentom na lepsze stosowanie się do zaleceń, co bezpośrednio przełoży się na mniejszą ilość powikłań zdrowotnych oraz lepsze wyrównanie cukrzycy. 


Bibliografia:

[1] https://www.mp.pl/insulinoterapia/aktualnosci/289157,refundacja-igiel-do-wstrzykiwaczy

[2] https://indeks.mp.pl/leki/subst.php?id=6049&rfbl=1&phrase=BD+Micro-Fine+Plus

[3]https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2021/069/REK/2021_07_02_BP_Rekomendacja_nr_ 82_2021_BD_Micro-Fine_Plus_publikacja_REOPTR.pdf