Cukrzyca typu LADA

LADA czyli Latent Autoimmune Diabetes in Adults jest podobnie jak cukrzyca typu 1 chorobą o podłożu autoimmunologicznym, ale o powolnym przebiegu. Ujawnia się późno, u osób dorosłych powyżej 35 roku życia i zazwyczaj nie wymaga terapii insulinowej przez pierwsze 6 miesięcy trwania. Diagnoza nie zawsze jest jasna - dla pewnego rozpoznania wykonuje się badanie potwierdzające obecność autoprzeciwciał typowych dla typu 1.