Czujniki (sensory) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring) zostały objęte refundacją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może otrzymać refundowany czujnik (sensor) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash?

Zgodnie z rozporządzeniem, refundację mogą otrzymać pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym), na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Kto może wypisać zlecenie?

  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrnologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii


Co jest potrzebne by uzyskać refundowany czujnik (sensor) FreeStyle Libre?

Refundowane czujniki (sensory) do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash wydawane są na podstawie zlecenia na wyroby medyczne, wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Lekarz wypisuje osobie uprawnionej zlecenie na wyroby medyczne. Od 01.01.2020 obowiązuje nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z tzw. e-potwierdzeniem, które zastąpiło kartę roczną, wydawaną w NFZ. Stare druki zleceń (część A i karta B) są realizowane wg dotychczasowych zasad.


Jeśli posiadasz już numer zlecenia lub dokumenty uprawniające do refundacji należy wejść na stronę diabetyk24.pl/libre i złożyć zamówienie zgodnie z instrukcjami:

refundacja nfz freestyle libre.

Realizacja zleceń na wyroby medyczne podczas epidemii koronawirusa

W związku z komunikatem dotyczącym wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne informujemy, że możliwe jest wystawienie zlecenia w ramach teleporady.

Zapoznaj się z komunikatem NFZ

Po pozytywnej weryfikacji zlecenia w systemie NFZ o nazwie eZWM otrzymacie Państwo od lekarza wystawiającego zlecenie - telefonicznie, email, SMS – numer ewidencyjny zlecenia.

W sytuacji gdy zlecenie zostanie wystawione prze lekarza w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego oddziału NFZ np. skan przesłany mailem.
Po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzymacie Państwo (telefonicznie lub poprzez email) od oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia numer ewidencyjny zlecenia.

Numer ewidencyjny zlecenia, który otrzymacie Państwo od lekarza lub z oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z numerem PESEL, należy wpisać na naszej stronie w koszyku podczas realizacji zlecenia zaznaczając checbox Zlecenie z teleporady / Kontynuacja zlecenia z e-potwierdzeniem.

Przypominamy, że do realizacji zlecenia wystawionego w ramach teleporady nie potrzebujcie Państwo papierowego dokumentu. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.


*Zlecenie musi zostać potwierdzone w systemie NFZ eZWM.


Jeśli posiadacie Państwo zlecenie w formie papierowej prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

Od 01.01.2020 nie musisz iść do NFZtu, jeżeli lekarz wystawi zlecenie na nowym druku wraz z trzecią stroną, która jest tzw. e-potwierdzeniem (zastępuje ono roczną kartę B, wydawaną przez NFZ).

Jeżeli masz komplet dokumentów, to po prostu złóż zamówienie przez sklep internetowy.

Wcześniej zeskanuj lub zrób zdjęcia zleceń, które posiadasz i załącz je podczas składania zamówienia przez sklep internetowy.
Jeśli otworzysz naszą stronę w telefonie, będzie wygodna możliwość zrobienia zdjęć dokumentów za jego pomocą.

twoj koszyk w diabetyk24.pl

Dostawa sensorów:

W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, w okresie epidemii koronawirusa dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę).
W przypadku teleporady nie ma potrzeby przekazywania kurierowi żadnych dokumentów przy realizacji zleceń potwierdzonych w systemie NFZ eZWM.


Jaki jest koszt sensora?

Zgodnie z limitem przyznanym przez MZ:

  • 1 czujnik (sensor): pełnopłatnie 255 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 76,50 zł,
  • miesięcznie (2 czujniki, sensory): pełnopłatnie 510 zł |  po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 153 zł,
  • kwartalnie (6 czujników, sensorów): pełnopłatnie 1530 zł |  po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 459 zł,
  • półrocznie (12 czujników, sensorów): pełnopłatnie 3060 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 918 zł,
  • rocznie (24 czujniki, sensory): pełnopłatnie 6120 zł | po 70% refundacji 30% dopłata pacjenta to 1836 zł.

Ile czujników (sensorów) maksymalnie przysługuje na miesiąc?

Zgodnie z rozporządzeniem w miesięcznym limicie można otrzymać 2 czujniki (sensory).

Wyjątkiem są osoby posiadające 47ZND. Więcej o refundacji nad limit przeczytasz w tym artykule.

Komu przysługuje nieodpłatny czytnik?

Możesz jednorazowo otrzymać nieodpłatny czytnik, gdy dokonujesz zakupu sensora FreeStyle Libre. Producent zapewnia przedłużoną gwarancję w refundacji. Aby go zamówić, prosimy o kontakt z infolinią + 48 22 464 86 86.