Refundacja systemu Dexcom – co się zmieni w 2024 roku?

cukrzyca typu 1

Tekst sponsorowany | Partner Diabetyk24.pl

21 grudnia 2023
Refundacja systemu Dexcom – co się zmieni w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku będą obowiązywały nowe zasady refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Główne zmiany to rozszerzenie uprawnień do korzystania z monitoringu na kolejne grupy pacjentów oraz wprowadzenie nowych kodów na wyroby medyczne, które będą obowiązywały na zleceniach. 

W jakim zakresie zmiany te dotyczą użytkowników systemu Dexcom?

Zasady, które będą obowiązywały od stycznia 2024 roku nie są dla użytkowników systemu Dexcom rewolucyjne – najważniejsze jest to, iż uprawnienia do refundacji systemu nie zostały ograniczone (a wręcz przeciwnie) oraz, że nie zmienia się odpłatność ze sensor i nadajnik  w obydwu grupach wiekowych (poniżej i powyżej 26. roku życia). Kilka zmian jednak się pojawia. Zebraliśmy je poniżej.

1. Rozszerzenie wskazań do stosowania systemu CGM-RT

W refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym uwzględniono choroby rzadkie, takie jak glikogenoza i hiperinsulinizm.

  • Glikogenoza to choroba metaboliczna, w której organizm nie jest w stanie wykorzystywać w prawidłowy sposób gromadzonego w wątrobie i mięśniach glikogenu. W efekcie często dochodzi do ich uszkodzenia. Glikogen jest wykorzystywany przez organizm w sytuacji obniżania się stężenie cukru we krwi. Stąd u osób z glikogenozą dochodzi do ciężkich niedocukrzeń.
  • Hiperinsulinizm wrodzony to zaburzenia polegające na wydzielaniu zbyt dużych ilości insuliny w stosunku do aktualnego stężenia glukozy we krwi, niezwiązanym z zespołem metabolicznym ani insulinoopornością. W tym przypadku także ryzykiem są ciężkie niedocukrzenia.

Poza uwzględnieniem w refundacji pacjentów z chorobami rzadkimi, wprowadzono ważną zmianę w grupie pacjentów do 26 roku życia. Od 01.01.2024 r. refundacja systemu Dexcom nie jest uzależniona od terapii pompą insulinową.

Intensywna insulinoterapia jest definiowana jako model insulinoterapii oparty o min. 3 wstrzyknięcia insuliny (np. baza-bolus, insulina bazowa plus 2 okołoposiłkowe iniekcje insuliny, 2 iniekcje mieszanki insuliny plus insulina doposiłkowa). Kryterium refundacyjne spełnione jest również w przypadku leczenia z wykorzystaniem osobistej pompy insulinowej.

Tym samym wskazania do refundacji systemu Dexcom  są obecnie takie same niezależnie od wieku pacjenta. Poza wspomnianymi wyżej pacjentami z chorobami rzadkimi obejmują one osoby:

  • z cukrzycą typu 1 albo 3
  • wymagający intensywnej insulinoterapii
  • z nieświadomością hipoglikemii
  • z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w inny CGM

2. Kontynuacja zlecenia

Zlecenie na sensory Dexcom może być kontynuowane pod warunkiem, że w okresie ostatnich 6 miesięcy pacjent nie przekraczał limitu pasków testowych do glukometru w liczbie 50 sztuk na miesiąc. Jednocześnie nadal nie działa system, który umożliwi weryfikację zużytych pasków. Także na ten moment nadal wiążąca jest deklaracja pacjenta odnośnie liczby zużywanych pasków.

3. Nowe kody na sensor i transmiter

Na sensory i transmitery Dexcom obowiązują obecnie trzy kody refundacyjne, które muszą pojawić się na zleceniu wystawianym przez lekarza.

Wyrób medyczny

Nowy kod

Stary kod

Sensor Dexcom do 26 r.ż.

R.03.01

135

Sensor Dexcom po 26 r.ż.

R.03.02

135A

Transmiter Dexcom (niezależnie od wieku pacjenta)

R.04.01

136

 

4.Lekarz chorób wewnętrznych z prawem do wystawiania zleceń

Nastąpiła drobna zmiana w wykazie lekarzy mogących wystawić zlecenie na refundowane sensory i nadajniki. A mianowicie w przypadku specjalistów chorób wewnętrznych usunięto dodatkowy warunek, że musi to być lekarz pracujący w poradni lub na oddziale diabetologicznym. Tym samym zlecenie obecnie może wystawić każdy lekarz chorób wewnętrznych.

5. Uprawnienia dodatkowe – bez okresu użytkowania, bez odgórnie ustalonej liczby sensorów na miesiąc

W szczególnych przypadkach sensory i transmitery Dexcom mogą być refundowane bez określania na zleceniu okresu użytkowania. W takim przypadku o liczbie sensorów na miesiąc decyduje lekarz wystawiający zlecenie.  

Uprawnienia te obowiązują pacjentów

  • do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Kod refundacji – 47DN.
  •  oraz dodatkowo dla osób:
  1.  od 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kod 47ZN.
  2.  do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Kod 47ND.

Jak w przypadku uprawnień dodatkowych wygląda jednostkowa odpłatność za sensor przy zamawianiu ich w większej ilości niż standardowo?

Kod 47DN – odpłatność nie ulega zmianie.

Kod 47ZN - Dla osób w przedziale wieku 16-26 - kwota dopłaty dla zwiększonych ilości nie ulegnie zmianie. W przypadku osób powyżej 26 r.ż. istnieje możliwość zakupu maksymalnie 5 sensorów Dexcom na miesiąc, dopłata pacjenta to 178,8 zł sztukę.

Kod 47ND – kwota dopłaty przy zwiększonej ilości nie ulega zmianie.

System ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom G6 wskazany do stosowania u osób od 2. roku życia, w tym również u ciężarnych kobiet. System Dexcom G6 zaprojektowano, aby zastąpić testy z opuszków palca do oznaczania poziomu glukozy stosowane do celów podejmowania decyzji dotyczących leczenia; Producent: Dexcom, Inc.; Autoryzowany przedstawiciel: MDSS GmbH; Oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce i podmiot prowadzący reklamę: Proglikemia Sp. z o.o. DXCM0000066PL.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.


Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką