Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Dane osobowe

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, przekazujemy Państwu podstawowe informacje o wykorzystywanych danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

Ochrona Państwa danych osobowych dla spółki DIABETYK24 ma istotne znaczenie, dlatego też nasza działalność została dostosowana do wymogów stawianych przez RODO oraz pozostaje w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury, instrukcje,  regulaminy oraz nowe wytyczne, które w sposób kompleksowy regulują zasady przetwarzania danych osobowych w DIABETYK24.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

  1. Klauzula informacyjna dla użytkowników Infolinii
  2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  3. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
  4. Klauzula informacyjna dla Kontrahentów i osób działających w ich imieniu
  5. Klauzula informacyjna dla użytkowników mediów społecznościowych

Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką