• Zamów telefonicznie: +48 22 464 86 86
 • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje:

1. Administratorem danych osobowych Diabetyk24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, nr NIP 7010259045, nr REGON 142611096, kapitał zakładowy 1 301 350 PLN, z siedzibą w Warszawie przy ul. Traktorzystów 28D.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • świadczenia usługi prowadzenia konta klienta sklepu diabeyk24.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
 • marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,
 • rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna-sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi sklepu diabetyk24.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
 • ComVision sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,
 • BlueMedia S.A. -  podmiot świadczący usługi płatności kartami oraz szybki przelewami internetowymi

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do

 • dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji: rodo@diabetyk24.pl

Łatwo zrealizujesz zlecenie

 • Złóż
  zamówienie
 • Odbierz
  paczkę
 • Przekaż dokumenty
  kurierowi