EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Osoba, która przebywa tymczasowo w innym Państwie Unii Europejskiej, ma prawo do świadczeń zdrowotnych:

  • które z medycznego punktu widzenia są niezbędne (uwzględniając ich charakter i czas pobytu),
  • które pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której pacjent musi wracać do kraju, w którym jest ubezpieczony aby uzyskać leczenie.

Karta EKUZ nie gwarantuje wydania recepty przez lekarza w kraju tymczasowego pobytu i również nie zobowiązuje go do tego, dlatego warto mieć zapasowe recepty od swojego lekarza.

Kartę EKUZ można wyrobić osobiście składając wniosek w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia lub wysyłając go emailem albo faksem. Osoby pełnoletnie, które się uczą powinny przedstawić ważną legitymację (oryginał osobiście lub wysłać skan). Kartę można odebrać osobiście (jeżeli składa się wniosek również osobiście kartę dostaje się od razu) lub na poczcie.

Okres ważności karty dla osób ubezpieczonych wynosi 6 miesięcy.

Oficjalna strona EKUZ https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
Wniosek do pobrania https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/dokumenty-do-pobrania

Diabetyk spędzający wakacje poza Unią Europejską powinien wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub kartę EURO26 (dla osób do 30 roku życia, studiujących lub absolwentów). https://euro26.pl/