Jak prawidłowo skalibrować system ciągłego monitoringu glikemii?

CGM/FGM

Bartosz Masternak | student | Warszawski Uniwersytet Medyczny

24 lutego 2020
Jak prawidłowo skalibrować system ciągłego monitoringu glikemii?

Jak skalibrować CGM?

Odczyty glukozy uzyskiwane dzięki stosowaniu urządzeń CGM otrzymywane są poprzez pomiar poziomu glukozy z płynu międzykomórkowego. Istnieje wzajemna zależność stężeń cukru między płynem międzykomórkowym, a krwią. Fakt ten pozwala na precyzyjne, pośrednie pomiary poziomu cukru we krwi dzięki stosowaniu urządzenia ciągłego monitoringu glukozy. W celu utrzymania dokładności badania niezbędne jest wykonywanie kalibracji urządzenia.

Na czym polega kalibracja?

Kalibracja urządzeń CGM polega na porównaniu odczytów z urządzenia ze stężeniem glukozy we krwi mierzonym przy pomocy glukometru. Równowaga pomiędzy płynem międzykomórkowym, a krwią jest utrzymywana dzięki dynamicznym zmianom stężeń wielu substancji pomiędzy tymi środowiskami.

Na przesącz osocza z naczyń wpływa wiele czynników np. ciśnienie onkotyczne wywierane przez białka we krwi. Zmienność składu płynów ciała sprawia, że poziom cukru we krwi nie zawsze jednakowo zmienia poziom stężenie cukru w pozostałych płynach ustrojowych. Fakt ten sprawia, że aby utrzymać precyzję pomiarów urządzeniem zbierającym dane z płynu międzykomórkowego niezbędne jest przeprowadzanie kalibracji urządzenia.

Przeprowadzanie kalibracji

Kalibrację wykonuje się korzystając z glukometru. Pomiar glukozy z krwi z palca jest najbardziej obiektywnym pomiarem poziomu glukozy możliwym do przeprowadzenia w warunkach domowych. Po wykonanym pomiarze przy pomocy glukometru należy wprowadzić uzyskane dane do urządzenia. Dokładny sposób wprowadzania danych zależy od wybranego produktu CGM. W celu sprawdzenia w jaki sposób wprowadzić dane do własnego urządzenia zaleca się zapoznanie z sugerowanym przez producenta algorytmem wprowadzania wyników. Schematy takie znajduje się w instrukcjach obsługi urządzeń.

Kiedy należy wykonać kalibrację?

Kalibrowanie urządzenia można przeprowadzać w chwilach dogodnych dla użytkownika. Należy pamiętać o momentach, w których wykonanie kalibracji jest niezbędne. Można wymienić trzy takie sytuacje:

 1. Kalibracja po rozruchu – po założeniu lub uruchomieniu urządzenia należy przeprowadzić kalibrację. Dodatkowo kalibrację należy wykonać 2 godziny od uruchomienia urządzenia.
 2. Kalibracje aktualizacyjne – w ciągu doby należy co najmniej 2 razy wykonać kalibrację urządzenia. Kalibrowanie co 12 godzin pozwala na utrzymanie precyzyjnych odczytów cukru przez CGM.
 3. Kalibracje po powiadomieniu przez system o konieczności wykonania kalibracji.

Użytkownik urządzenia CGM nie musi pilnować czasu pomiędzy kalibracjami. Urządzenia same będą informować o konieczności przeprowadzenia procedury. W zależności od danego urządzenia, powiadomienia zostają przekazane w różny sposób. Przykładowo urządzenie DEXCOM G5 MOBILE powiadamia użytkownika poprzez komunikaty aplikacji w telefonie. Na odbiorniku urządzenia również można sprawdzić, czy niezbędne jest przeprowadzenie kalibracji. Urządzenia wywodzące się od producenta MEDTRONIC używają aplikacji GUARDIAN CONECT w celu sygnalizowania o wymaganej kalibracji aktualizacyjnej. Wyświetlany zegar kalibracji w prosty i przejrzysty sposób obrazuje czas do następnej kalibracji. Niektóre systemy oferują możliwość powiadomienia o konieczności kalibracji w formie alarmu dźwiękowego lub wibracji. Zaznajomienie się z danym urządzeniem można przeprowadzić poprzez dokładną lekturę instrukcji obsługi konkretnych urządzeń.

Prawidłowe wykonanie kalibracji

Firma Dexcom zaleca trzymanie się paru konkretnych zaleceń w celu prawidłowego wykonania kalibracji. Zasady zawierają się w poniższych punktach:

 1. Przed dokonaniem pomiaru krwi z palca należy dokładnie umyć i wysuszyć ręce. Suszenie rąk jest ważne w celu usunięcia ryzyka rozcieńczenia krwi na palcu, a zatem zaburzenia pomiaru glukozy.
 2. Dokonywanie pomiaru glukozy ze krwi zawsze tym samym glukometrem. Używanie tego samego glukometru pozwoli na zniwelowanie ryzyka złej kalibracji poprzez różnice sprzętowe glukometrów. Każdy glukometr może odczytać wyniki stężenia cukru we krwi w delikatnie różny sposób. Ważnym jest aby kalibracja była przeprowadzane przez wprowadzanie danych o jak najmniejszych wahaniach spowodowanych przez różnice sprzętowe.
 3. Użytkowanie glukometru zgodnie z instrukcją. Dokładne pomiary niezbędne do kalibracji wymagają dobrze przeprowadzonych badań poziomu glukozy we krwi.
 4. Wykonywanie pomiaru stosując paski do glukometru o ważnym terminie przydatności. Tak jak w punkcie drugim, trzymanie się terminu przydatności zmniejsza ryzyko błędów pomiarów ze względu na warunki sprzętowe.
 5. Dokonanie niezbędnych przygotowań na urządzeniu np. włączenie systemu Bluetooth w celu połączenia odbiornika z transmiterem.
 6. Wprowadzone wyniki poziomu cukru w kalibracji muszą pochodzić z krwi z palca zbadanej glukometrem. Wprowadzenie danych zebranych inną metodą np. nieskalibrowanych danych z urządzenia CGM sprawiają, że urządzenie traci wiarygodność wyników monitoringu glukozy.
 7. Zaniechanie zażywania leków zawierających paracetamol w trakcie kalibracji. Czas działania paracetamolu w różnych lekach jest rozpisany w ulotkach leków oraz w ChPL-u.
 8. Kalibracja nie zachodzi poprawnie jeśli wartość glukozy we krwi jest niższa niż 40mg% lub wyższa niż 400mg%. W przypadku uzyskania takich wyników należy zapanować nad poziomem cukru we krwi. Dopiero po unormowaniu poziomu cukru można przeprowadzić kalibrację.


Zastosowanie się do zaleceń dotyczących kalibracji pozwoli na utrzymanie precyzji pomiarów urządzeniem CGM. Dodatkowe zalecenia dotyczące kalibracji dotyczą przeprowadzenia pomiarów w okresie ustabilizowania poziomu cukru. Przykładowo system DEXCOM posiada łatwy w interpretacji wskaźnik pokazujący kiedy poziom glukozy jest stabilny, a zatem można wykonać kalibrację.

Dzięki rzetelnie prowadzonym kalibracjom przy stosowaniu urządzeń do stałego monitoringu poziomu glukozy we krwi można w łatwy sposób gromadzić informacje na temat przebiegu choroby. Trzymanie cukru „w ryzach” jest natomiast niezbędnym elementem leczenia cukrzycy. Można w ten sposób przeciwdziałać skutkom choroby oraz na długie lata zachować zdrowie i oddalać ryzyko pojawienia się odległych powikłań cukrzycowych.


Bibliografia:

CareLinc Connect – podręcznik użytkowania

Dexcom G5 Mobile – podręcznik użytkowania

Powiązane artykuły


Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką