Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2024 r. na wyroby medyczne dla cukrzyków

refundacja
diabetologia
cukrzyca

Diabetyk24.pl

5 stycznia 2024
Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2024 r. na wyroby medyczne dla cukrzyków

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2461). weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Doprecyzowuje zasady refundacji sensorów oraz czujników do systemu monitorowania poziomu glikemii. Wyjaśniamy, co dokładnie zmienia się dla chorych na cukrzycę. 

Nowe kody wyrobów medycznych dla cukrzyków 

Jak informuje resort zdrowia, nowelizacja doprecyzowuje kwestie budzące dotychczas wątpliwości. W zaktualizowanym rozporządzeniu MZ zmieniły się m.in. kody wyrobów medycznych przeznaczonych dla diabetyków. 1 stycznia 2024 r. wprowadzona została następująca numeracja.

 • Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej lub moduły do pomp bezdrenowych obejmują wkłucia, łącznik oraz dren lub zintegrowany serter – kod R.01.01 (wcześniej 91). Do refundacji uprawnione są osoby z cukrzycą typu 1 lub 3 z zastrzeżeniem, że liczba działających zestawów nie może przekroczyć 26 szt. w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • Zbiorniki na insulinę przeznaczone do osobistej pompy insulinowej – liczba przysługujących pojemników została podniesiona do 10 sztuk miesięcznie – kod R.02.1 (dotychczas 134).
 • Sensory do systemu ciągłego monitorowania poziomu glikemii (CGM-RT), które wymagają wymiany co 10 lub 14 dni albo co 6-7 dni – kod R.03.01 (poprzednio 135). Uprawnieni do refundacji są pacjenci do 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, glikogenozą oraz hiperinsulinizmem wrodzonym.
 • Sensory do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) przysługują diabetykom po ukończeniu 26 latkod R.03.02 (wcześniej 135A).
 • Sensory z podziałem na 18-26 i powyżej 26. roku życia przeznaczone są dla osób wymagających intensywnej insulinoterapii oraz z nieświadomością hipoglikemii – kod R.03.03 (dotychczas 135B).
 • Transmitery (nadajniki) do ciągłego monitorowania glikemii, które wymagają wymiany raz na trzy miesiące – kod R.04.01 (wcześniej 136). Refundacja jest przyznawana pacjentom przed i po 26. roku życia.
 • Transmitery (nadajniki), które wymagają wymiany rzadziej niż raz na 3 miesiące, np. Glunovo i3 – kod R.04.02 (dotychczas 136A).
 • Czujniki do systemu monitorowania stężenia glukozy (FGM), które umożliwiają pomiar z dokładnością ≤10% MARD – kod R.05.01 (zamiast 137). Wyroby tego typu są refundowane dla dzieci w 80%.
 • Czujniki FGM, które z powodzeniem zastępują pomiar glukometrem – kod R.05.02 (dotychczas 137A). W przypadku osób wymagających intensywnej insulinoterapii są refundowane w 70%.

Tabela nowych kodów wyrobów: pobierz pdf

Najważniejsze zmiany w refundacji od 1 stycznia 2024 r. dla osób z cukrzycą

W rozporządzeniu Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe wyroby medyczne, zmieniło limity finansowania oraz udział własny pacjentów. Od stycznia 2024 r. obowiązuje refundacja na zestawy infuzyjne siedmiodniowe. Uwzględnione też zostały rzadkie choroby tj. hiperinsulinizm i glikogenoza oraz zmiany w warunkach przyznawania dopłat do systemów ciągłego monitorowania glikemii. Doprecyzowane zostały również przepisy w zakresie kontynuacji zleceń oraz zmniejszono odpłatność dla pacjentów niewidomych. 

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz merytorycznych zmian, które dotyczą osób z cukrzycą.

 • W przypadku zestawów infuzyjnych działających nie mniej niż 7 dni obowiązuje nowa refundacja w wysokości 75 złotych za sztukę. Udział własny pacjentów jest bez zmian, odpłatność wynosi 0% dla kobiet i osób poniżej 26. roku życia oraz 30% w wieku powyżej 26 lat.
 • Zwiększony został limit pojemników na insulinę z 5 do 10 miesięcznie. Dofinansowanie nadal wynosi 9 zł za sztukę, a odpłatność 30%.
 • Rozszerzone zostały wskazania do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu ze zdiagnozowaną cukrzycą. Od 1 stycznia 2024 r. pacjentki nie muszą stosować insuliny, by móc skorzystać z systemów monitorowania glikemii.
 • Część transmiterów/nadajników (CGM-RT) wymaga wymiany rzadziej niż co 3 miesiące. Limit finansowania nie zmienił się i pozostaje na poziomie 970 zł.
 • Do refundacji weszły transmitery Glunovo i3. W ustawie zostały opisane jako wymieniane rzadziej niż raz na 3 miesiące (kod R.04.02). Sensory Glunovo i3 dla osób poniżej 26 r.ż. zostały również uwzględnione
 • Pacjenci do 26. roku życia nie muszą korzystać z pompy insulinowej, by otrzymać zlecenie na refundację systemów rtCGM.
 • Obniżona została odpłatność za FreeStyle Libre. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze względu na stan wzroku wynosi do 20%. Odpłatność dla kobiet w ciąży pozostaje na poziomie 70%.
 • Sensory FGM mają nową kategorię refundacji (70%). Obejmuje ona choroby rzadkie, takie jak hiperinsulinizm wrodzony oraz glikogenoza.
 • Profilaktyce pierwotnego i wtórnego owrzodzenia u osób z cukrzycą oraz zespołem stopy cukrzycowej ma służyć m.in. dodanie wkładek ortopedycznych.
 • Od stycznia 2024 r. nie można uzyskać refundacji na zestawy Medtronic Extended. Niestety, ale mają za wysoką cenę i nie mieszczą się w limicie. Z tego względu możliwy jest wyłącznie zakup pełnopłatny.

Pełna treść nowego rozporządzenia wraz z kodami dla diabetyków: pobierz pdf

Co nowego dla osób z cukrzycą: podsumowanie

W nowelizacji rozporządzenia wprowadzone zostały zmiany, które mają na celu doprecyzowanie kryteriów przyznawania wyrobów medycznych oznaczonych kodami: R.03.01, R.03.02, R.03.03, R.05.01 oraz R.05.02. Wszystko po to, by rozwiać dotychczasowe wątpliwości. W zaktualizowanym rozporządzeniu doprecyzowane zostały m.in. kwestie związane z wystawianiem nowego i kolejnego zlecenia na wyroby medyczne przeznaczone do pomiaru poziomu cukru we krwi.

Jak czytamy w komunikacie resortu, znaczenie ma ilość zrefundowanych wcześniej pasków do glukometru. Szczegóły są dostępne w załączniku do nowego rozporządzenia. Nowelizacja wprowadziła też skróty określające osoby uprawnione do wystawiania zleceń na refundowane sensory oraz nadajniki. Od 1 stycznia 2024 r. usunięto warunek, że muszą to być lekarze pracujący w poradni lub na oddziale diabetologicznym. Oznacza to, że zlecenie na wyrób medyczny do monitorowania poziomu glikemii może wystawić lekarz chorób wewnętrznych.


Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką