Metody pomiaru cukru we krwi stają się coraz doskonalsze. Niewątpliwym przełomem w samokontroli diabetyków było pojawienie się systemów monitorujących glikemię przez 24 godziny na dobę, a nie jedynie punktowo, jak ma to miejsce przy pomiarach glukometrem. Do dostępnych w Polsce od kilku już lat CGM-ów w zeszłym roku dołączył system „flash”. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mają cechy wspólne, czym się różnią oraz jak są oceniane przez użytkowników.

Pomiar poziomu cukru we krwi tradycyjnym glukometrem ma dwa poważne ograniczenia. Po pierwsze wymaga nakłuwania palca, po drugie pokazuje jedynie jednostkowe wartości glikemii, nie dając pełnego wglądu w to, jak kształtuje się ona w ciągu całej doby. Choć w pierwszym odruchu wydawać by się mogło, że to częste nakłuwanie palców jest największym problemem pacjentów, zaprawieni w boju diabetycy wiedzą, że największym ograniczeniem tradycyjnej samokontroli jest fragmentaryczna wiedza jakiej ona dostarcza. Ograniczenia te w dużym stopniu znoszą nowe rozwiązania technologiczne, w postaci dostępnych na polskim rynku systemów CGM i FGM.

Czym różni się ciągły monitoring glikemii od systemu flash?

CGM (continuous glucose monitoring) to inaczej ciągły pomiar glikemii, którego odczyt odbywa się w czasie rzeczywistym, bez konieczności dodatkowych działań ze strony pacjenta. System składa się z trzech elementów – sensora, transmitera oraz czytnika. Sensor, nazywany także czujnikiem lub elektrodą dokonuje pomiarów glikemii, transmiter (inaczej nadajnik) przesyła dane z tych pomiarów do czytnika. W zależności od marki oraz konkretnego systemu rolę czytnika może pełnić pompa insulinowa, telefon lub odrębne urządzenie. Dostępne w Polsce CGM-y to Dexcom G4 Platinum, system MiniMed z pompą insulinową Veo lub 640G czy Guardian Connect.

FGM (flash glucose monitoring) to system pomiaru glikemii, który odbywa się wprawdzie bez nakłuwania opuszki palca, ale pod warunkiem zbliżenia czytnika do sensora. Jest to zatem sposób pomiaru, który wymaga minimalnego, ale  jednak wkładu pacjenta. Na tej zasadzie działa FreeStyle Libre firmy Abbott. I właśnie z tego powodu, że transfer danych z sensora do czytnika w tym przypadku nie odbywa się w sposób automatyczny, nie jest to CGM. Czasownik „to flash” oznacza „błysnąć”, „mignąć” i faktycznie trzeba błysnąć czytnikiem przed sensorem, żeby możliwy był odczyt glikemii.

Flash Glucose Monitoring dokonuje pomiarów na bieżąco, ale nie są one sczytywane w czasie rzeczywistym, dlatego system FreeStyle Libre nie posiada alarmów informujących o zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie cukru we krwi.

Zasady działania

W obydwu przypadkach (CGM i FGM)  najważniejszą składową systemu jest sensor (elektroda, czujnik), który umieszczany jest w tkance podskórnej. Pomiar glikemii odbywa się w płynie śródtkankowym, a nie we krwi.

W systemie CGM gikemia mierzona jest w sensorze co 5 minut i z taka częstotliwością jest przesyłana przez transmiter do czytnika, który przez 24 godziny na dobę pokazuje jej zaktualizowaną wartość. Transfer danych odbywa się dzięki technologii Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawia się nie tylko aktualny wynik glikemii, ale też wykres, który obrazuje, jak zmienia się ona w ciągu ostatnich godzin. Kiedy glikemia zmienia się gwałtownie, obok wartości liczbowej widoczne są strzałki (trendy zmian) wskazujące dynamikę zmian.

FreeStyle Libre nie wymaga dodatkowego transmitera, jest on wbudowany w sensor. Sensor z czytnikiem komunikuje się za pomocą technologii NFC (Near Fild Communication), czyli komunikacji bliskiego pola. Bazuje ona na radiowym, bezprzewodowym transferze danych na odległość do 20 cm. Sensor gromadzi informacje z ośmiu godzin. Dlatego należy skanować sensor co najmniej co osiem godzin, aby wykres glikemii na czytniku był ciągły. Sensor Libre mierzy glikemię co minutę, ale zachowuje w pamięci odczyty z częstotliwością co 15 minut.

W momencie zbliżenia czytnika do sensora uzyskujemy nie tylko wartość aktualnej glikemii, ale także wykres obrazujący jej zmiany w czasie oraz strzałkę, wskazującą na aktualny trend glikemii.

Pomiar we krwi a pomiar w płynie śródtkankowym

Sensory systemów CGM i FGM dokonują pomiarów glukozy w płynie śródtkankowym, a nie we krwi. Ma to swoje konsekwencje – glukoza dociera do płynu śródtkankowego z pewnym fizjologicznym (zgodnym z naturą) opóźnieniem, dlatego pomiar jest „opóźniony” w stosunku do wyniku z krwi. Kiedy glikemia jest stabilna wyniki z glukometru porównywalne są z oznaczeniami z sensora. Podczas gwałtownych zmian stężenia glukozy we krwi (wzrost, spadek) różnica w oznaczeniach glikemii między glukometrem a sensorem może być większa. Różnica ta jest efektem czasu, jaki potrzebny jest na transport glukozy do płynu śródtkankowego.

Korzystając z sensorów musimy wiedzieć, że nie możemy ich  wskazań porównywać ze wskazaniami glukometru w momencie, kiedy strzałki trendów wskazują na dynamiczne zmiany glikemii.

Strzałki trendów

Doświadczeni użytkownicy systemów CGM i FGM bardzo cenią sobie strzałki trendów. To dzięki nim jesteśmy w stanie zapobiegać niedocukrzeniom i przecukrzeniom. Dla przykładu, jeśli sensor wskazuje nam na glikemię rzędu 80 mg/dl, ale jednocześnie strzałka trendu biegnie pionowo w dół (co oznacza, że cukier szybko obniża się) możemy zawczasu spożyć dodatkowe węglowodany i w ten sposób nie dopuścić do hipoglikemii. Podobnie, jeśli dwie godziny po podaniu korekty, glikemia nadal jest podwyższona, ale strzałka trendu jest pionowo w dół, oznacza to, że korekta nadal działa i nasza glikemia jeszcze się obniża. Jeśli w tej sytuacji mielibyśmy strzałkę poziomą, jest to dla nas sygnał, że warto dodać jeszcze nieco insuliny na korektę, ponieważ wcześniejsza dawka wprawdzie cukier obniżyła, ale nie na tyle, ile byśmy oczekiwali.

Kalibracja

W odróżnieniu do systemu FGM, system CGM wymaga kalibracji. Kalibracja polega na wykonaniu pomiaru poziomu cukru we krwi glukometrem oraz wprowadzeniu tego wyniku w pamięć czytnika (czyli np. pompy insulinowej). Dzięki temu czytnik przetwarza prąd z sensora na wartość glikemii i prezentują ją w jednostkach md/dl lub mmol/l. Kalibracja musi być wykonywana co 12 godzin w warunkach stabilnej glikemii, czyli najkorzystniej jest ją robić na czczo lub 2 godziny po posiłku. Aby kalibracja była wiarygodna ważne jest korzystanie z glukometru o dużej dokładności i precyzji pomiaru.

System FreeStyle Libre nie wymaga kalibracji, wg danych producenta, jest skalibrowany fabrycznie. Po założeniu sensora należy jedynie odczekać godzinę, podczas której system przygotowuje się do pracy, po czym można skanować sensor przez kolejne 14 dni.

Niezależnie od konieczności kalibracji czy jej braku producenci obydwu rozwiązań zalecają by każdy wątpliwy odczyt z sensora sprawdzić za pomocą tradycyjnego pomiaru. Chodzi o takie sytuacje, kiedy np. sensor wskazuje na prawidłowa glikemię a pacjent ma objawy niedocukrzenia.

Charakterystyka sensorów

 

Czujnik Dexcom

Sensor Enlite

Sensor FreeStyle Libre

MARD*

13%

13,6%

11,4%

Czas działania

7 dni (możliwość przedłużenia żywotności nawet do 3 tygodni**)

6-7 dni (możliwość przedłużenia o 1-2 dni**)

14 dni, po tym czasie sensor przestaje być aktywny

Kalibracja

wymagana

wymagana

skalibrowany fabrycznie

Miejsce zakładania

dzieci – brzuch i górna część pośladków, dorośli - brzuch

tam, gdzie jest wystarczająca tkanka podskórna, zalecane miejsca – brzuch oraz górna część pośladków

boczna i tylna część ramienia

Alarmy

tak

tak

nie

Trendy

tak

tak

tak

Cena

250 zł/szt.

Ok. 170 -200 zł/szt.

250 zł/szt.

*Precyzję pomiarów sensorów określa wskaźnik MARD (mean absolute relative difference). MARD to miara błędu, im niższa jest jego wartość tym lepiej. Podawane wartości MARD to oficjalne dane producentów.

** Nie jest to rekomendowane przez producenta

Systemy obecne na Polskim rynku:

Firma Medtronic oferuje systemy CGM kompatybilne z pompą insulinową – dane z czytnika przesyłane są bezpośrednio do pompy. Ponieważ odczyt odbywa się w czasie rzeczywistym, najnowsze pompy firmy Medtronic – czyli Veo oraz G640 posiadają dodatkowe funkcje. W przypadku Veo jest to czasowe wstrzymanie podawania insuliny w sytuacji niedocukrzenia (na dwie godziny). O krok dalej idzie pompa G640, która odwzorowuje niektóre funkcje zdrowej trzustki. Na podstawie odczytów z czujnika glukozy urządzenie jest w stanie 30 minut wcześniej przewidzieć, że poziom glukozy obniży się i automatycznie wstrzymać podawanie insuliny. Gdy poziom glukozy powróci do normy, pompa automatycznie wznawia podawanie insuliny.

CGM firmy Medtronic bazuje na sensorach Enlite oraz transmiterze Guardian 2 Link.

W portfolio firmy znajduje się także system do ciągłego monitorowania glikemii niezależny od pompy insulinowej. Nosi on nazwę Guardian Connect. W systemie tym rolę czytnika spełnia iPhone lub iPod Touch. Pozostałe elementy systemu to sensor Enlite, nadajnik Guardian Connect, aplikacja Guardian Connect oraz aplikacja Carelink Personal.

CGM firmy Dexcom nie jest kompatybilny z żadną pompą insulinową dostępną w Polsce. Rolę czytnika pełni osobne urządzenie, ale dzięki temu może on być używany z każdą pompą insulinową, a także przez diabetyków podających insulinę za pomocą penów. Warto zaznaczyć, że zasięg transmisji z nadajnika do odbiornika wynosi aż 6 metrów (w przypadku systemu MiniMed – 1,8 metra).

FGM – Flash Glucose Monitoring reprezentuje system FreeStyle Libre foirmy Abbott. Podobnie jak Dexcom może być stosowany z każdą pompą insulinową oraz przy terapii penowej. Czytnik systemu pełni także rolę tradycyjnego glukometru. Można na nim skontrolować poziom cukru i ciał ketonowych.

Każdy ma swojego asa

Analizując opinie użytkowników każdego z tych systemów trzeba przyznać, że każde rozwiązanie ma swoich zwolenników, każde też ma swoje mankamenty.

Dexcom Platinum G 4 okazuje się być systemem najtańszym w użytkowaniu, z racji możliwości przedłużania żywotności czujników aż do trzech tygodni. Mówimy oczywiście o rozwiązaniu, kiedy czujnik nie tylko działa, ale jego wskazania są zgodne ze wskazaniami glukometru. Alarmy informujące o hipo i hiperglikemii dają duże poczucie bezpieczeństwa w szczególności rodzicom małych diabetyków.

FreeStyle Libre wygrywa prostotą. Sama aplikacja sensora jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku sensorów do CGM-u. Brak transmitera oznacza, że sensor nie odstaje od skóry i jest bardo dyskretny. Brak kalibracji powoduje, że korzystając z tego urządzenia faktycznie można znacznie zredukować pomiary glukometrem. Skanowanie jest szybkie i proste. Minusem może być brak alarmów, ale mimo tego, właśnie z racji prostoty działania i obsługi, wybiera go wiele osób, w tym rodziców małych dzieci.

System firmy Medtronic czyli CGM sprzężony z pompą insulinową G640 zbliża się w swoim działaniu do sztucznej trzustki. Przewidywanie hipoglikemii oraz hipoblokada, która sama się kasuje w momencie, kiedy gliekmia zaczyna wzrastać pozwala diabetykom przespać noc bez obawy o niedocukrzenie. Dla części osób to ogromny atut, który niweluje nawet niezbyt wygodne i najmniej precyzyjne sensory.

Czas się wyrównać

Pozostaje pytanie, czy warto w ogóle myśleć o którymkolwiek z tych systemów. W każdym przypadku znaczną barierą jest cena sensorów. Dla jednych jest to bariera do przeskoczenia, dla innych przeszkoda nie do pokonania. Warto jednak rozważyć choć czasowy pełny monitoring czy to za pomocą systemu CGM czy FGM. Całodobowy wgląd w glikemię pozwala znacznie lepiej zrozumieć swój organizm oraz lepiej dopasować dawki insuliny.