Co diabetyk ma refundowane w 2023 roku?

refundacja

Magdalena Ślusarczyk | Śląski Uniwersytet Medyczny

20 grudnia 2022
Co diabetyk ma refundowane w 2023 roku?
Na dzień 1 stycznia 2023 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie to wprowadza zmiany, na które czekało wielu diabetyków. W poniższym artykule omówimy najważniejsze zmiany w refundacji dla cukrzyków w 2023 roku.

Stan na dzień 20.12.2022

Insulina na refundację

Od 1 stycznia 2023 roku nie będą refundowane dwa leki:
 • Tresiba Penfill U100 5x3 ml;
 • Tresiba FlexTouch U200 3x3 ml
firmy NovoNordisk. Są to preparaty zawierające insulinę bazową degludec, charakteryzującą się długim czasem działania. Leki te będą dostępne z refundacją jedynie do 31.12.2022 roku. Po 1.01.2023 roku preparaty te nadal będą dostępne w aptekach, nie będą jednak podlegały refundacji.
Zgodnie z treścią obwieszczenia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 1 listopada 2022 roku, nie przedłużono refundacji na insulinę Liprolog we fiolce o objętości 10 ml. Pozostałe dawki insuliny Liprolog (we wstrzykiwaczach) nadal są objęte refundacją, w niezmienionej cenie. 

Paski do glukometru na refundację

Z listy refundacyjnej usunięte zostały paski testowe D+. W przypadku innych rodzajów pasków zmiany w cenie są niewielkie - maksymalna podwyżka w odpłatności dla pacjenta wynosi 22 grosze, zaś niektóre rodzaje pasków staniały od 1 do 39 groszy. 

Igły do penów na refundację

Refundacja przysługuje pacjentom z cukrzycą wymagającą podawania insuliny z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta. W przypadku 4 rodzajów igieł cena uległa podwyższeniu o 11 groszy, natomiast cena wszystkich rodzajów igieł Iglessy firmy Synoptis spadła o 1 grosz.

Leki doustne dla cukrzyków na refundację

 • empagliflozyna (Jardiance) - rozszerzono aktualne wskazanie refundacyjne, tj.:
 1. zmniejszenie wymogu z HbA1c ≥ 8,0% na HbA1c ≥ 7,5%;
 2. usunięcie ograniczenia w zakresie braku stosowania insuliny przez pacjenta przed zastosowaniem leków flozynowych;
 3. usunięcie konieczności 6-miesięcznego okresu stosowania dwóch leków przed włączeniem do leczenia lekami flozynowymi.
Aktualne kryteria refundacyjne brzmią następująco:
Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:
 • potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 • uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 • obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
- wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet,
- dyslipidemia,
- nadciśnienie tętnicze,
- palenie tytoniu,
- otyłość.
Następujące preparaty zostały objęte refundacją z odpłatnością pacjenta w wysokości 30%:
 • Depepsit Met (metformina + sitagliptyna);
 • Metsigletic (metformina + sitagliptyna);
 • Sigletic (sitagliptyna)
Aby móc skorzystać z refundacji, pacjent powinien spełnić następujące kryterium refundacyjne:
Cukrzyca typu 2 u pacjentów u których stosowanie metforminy w maksymalnej tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1C >7% (przez co najmniej 3 miesiące).

Wyroby medyczne na refundację

Akcesoria do pompy insulinowej

 • rozszerzono refundację zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk dla pacjentów z cukrzycą typu 3;
 • rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej na pacjentów z cukrzycą typu 3;
 • wprowadzono refundację zestawów do pomp bezdrenowych (do 10 sztuk).

Ciągłe monitorowanie glikemii Real Time (Dexcom, Medtronic, Eversense)

Z refundacji na sensory oraz transmitery do systemu CGM mogą skorzystać:
 • pacjenci do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3, leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów przepowiadających hipoglikemię, z wyłączeniem hipoglikemii poalkoholowej);
 • pacjenci powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii. W tej grupie pacjentów, z uwagi na brak refundacji pomp insulinowych dla osób powyżej 26 roku życia, jako kryterium wprowadzono konieczność intensywnej insulinoterapii.W tej populacji wprowadzono jednolity limit w wysokości 510 złotych raz na miesiąc, i będzie on analogiczny do refundacji sensorów FGM. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku w związku z nowym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Ciągłe monitorowanie glikemii typu flash (FreeStyle Libre)

FGM - dzieci (4-18 r.ż.), kobiety w ciąży wymagające intensywnej insulinoterapii, osoby niewidome na insulinoterapii:
 • zlecenia comiesięczne;
 • zapewniona ciągłość zleceń sensorów do 13 sztuk na 6 miesięcy;
 • ograniczenie liczby pasków do 50 sztuk na miesiąc.
FGM - pacjenci dorośli z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii:
 • zlecenia comiesięczne;
 • zapewniona ciągłość zleceń sensorów do 13 sztuk na 6 miesięcy. 
W przypadku osób >18 roku życia określono także kryteria kontynuacji zlecenia:
 • ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4, maksymalnie 6 miesięcy;
 • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl powyżej 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu.
Koszt sensorów FGM dla pacjentów 4-18 roku życia:
Freestyle Libre - limit 13 sztuk na 6 miesięcy, odpłatność dla pacjenta wynosi 20%. Cena pełnopłatna za 1 sztukę wynosi 255 zł, po refundacji 51 zł, co przekłada się na miesięczny koszt korzystania z transmitera w wysokości 102 zł (2 transmitery/miesiąc).

Koszt sensorów FGM dla pacjentów >18 roku życia:
Freestyle Libre - limit 13 sztuk na 6 miesięcy, odpłatność dla pacjenta wynosi 30%. Cena pełnopłatna za 1 sztukę wynosi 255 zł, po refundacji 76,50 zł, co przekłada się na miesięczny koszt korzystania z transmitera w wysokości 153 zł (2 transmitery/miesiąc). 

Podsumowanie

Choć lista refundacyjna stale poszerzana jest o nowe grupy leków i wyrobów medycznych dla diabetyków, to część cukrzyków nadal nie może skorzystać z najnowocześniejszych terapii w przystępnej cenie. Miejmy nadzieje, że kolejne rozporządzenia Ministra Zdrowia jeszcze przychylniej rozpatrzą postulaty środowiska diabetyków. 

Bibliografia:

 1. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702/katalog/12892478#12892478
 2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia--20-pazdziernika-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2022-r
 3. https://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=6042&des=cukrzyca-zmiany-na-liscie-lekow-refundowanych-od-1-listopada-2022-roku

Powiązane artykuły

Ile kosztuje ciągły monitoring glikemii CGM?
Ile kosztuje ciągły monitoring glikemii CGM?

Magdalena Ślusarczyk | Śląski Uniwersytet Medyczny

29 grudnia 2022
Refundacja bez limitów ilościowych?
Refundacja bez limitów ilościowych?

Diabetyk24.pl

28 stycznia 2019
Jak otrzymać refundację na CGM/FGM od stycznia 2023 roku? Kto może wystawić zlecenie?
Jak otrzymać refundację na CGM/FGM od stycznia 2023 roku? Kto może wystawić zlecenie?

Magdalena Ślusarczyk | Śląski Uniwersytet Medyczny

15 grudnia 2022

Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką