• Zamów telefonicznie: +48 22 464 86 86
  • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

CGM-RT | Refundacja NFZ

Refundacja sensorów i transmiterów jest realizowana od 3 marca 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Od 01.01.2020 obowiązuje nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z tzw. e-potwierdzeniem, które zastąpiło kartę roczną, wydawaną w NFZ. Na każdy rodzaj wyrobu medycznego nadal potrzebne jest odrębne zlecenie.

Okres przejściowy realizacji zleceń na wyroby medyczne został przedłużony z powodu epidemii koronawirusa. Zlecenia wystawione na starych drukach (część A i B zlecenia) będą realizowane tak jak dotychczas, do końca ważności karty B.

Zlecenie wystawione na nowym wzorze, jeżeli zostało potwierdzone w gabinecie lekarza w systemie eZWM (posiada 3cią stronę czyli tzw. e-potwierdzenie), można od razu zrealizować w wybranym punkcie. Lekarz może wystawić zlecenie jednorazowo maksymalnie na 12 miesięcy, a pacjent może je realizować w częściach obejmujących okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy. Miesiące, które upłynęły, nie mogą być zrealizowane. Wszystkie części zlecenia należy zrealizować w jednym miejscu.

Zlecenie, które zostało wystawione na nowym wzorze, które nie zostało potwierdzone w gabinecie lekarza (bez e-potwierdzenia) musi zostać potwierdzone przez pacjenta w oddziale NFZ. Na dokument zostaje naniesiony unikalny numer, a pacjent otrzymuje 3cią stronę zlecenia z potwierdzeniem uprawień do jego realizacji. Zlecenie wystawione na nowym druku, ale niepotwierdzone w gabinecie lekarza może zostać wystawione maksymalnie na okres 6 miesięcy i może być realizowane jednorazowo lub etapami, od jednego do sześciu miesięcy.

Sprawdź, jak wygląda wypełniony nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne.

W przypadku sensorów zlecenie może wypisać ten sam lekarz, co zlecenie na zestawy infuzyjne (osobami uprawnionymi są lekarze mający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych oraz lekarze POZ np. lekarze rodzinni), kontynuację (kolejne zlecenie) może wystawić pielęgniarka lub położna.

Zlecenie na transmiter może wystawić lekarz mający specjalizację w dziedzinie: diabetologii lub endokrynologii, kontynuację może wypisać lekarz mający specjalizację w dziedzinie: pediatrii, chorób wewnętrznych i lekarz POZ (np. lekarze rodzinni). Kody, które uzupełnia lekarz na pierwszej stronie zlecenia:

- P.135 Sensor/Elektroda do CMG

- P.136 Transmiter/Nadajnik do CMG

Pacjenci uprawnieni do refundacji sensorów i transmiterów – wyłącznie osoby do 26 roku życia z cukrzycą typu I, leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii.

Limity finansowania przez NFZ:

- 600 zł za do 4 sztuk sensorów na miesiąc (150 zł za 1 sensor Enlite lub Guardian 3 - 4 sztuki mieszczą się w limicie refundacji, 200 zł za sensor Dexcom G4/G5 - 3 mieszczą się w limicie refundacji) przy odpłatności 30%

- 1000 zł za transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności 30%

Pacjent zapłaci:

- 180 zł za 4 sensory Enlite lub Guardian 3 na miesiąc (45 zł za jeden sensor, 540 zł za 12 sensorów na 3 miesiące, 1080 zł za 24 sensory na 6 miesięcy), 180 zł za 3 sensory Dexcom G4/G5 na miesiąc (60 zł za jeden sensor, 540 zł za 9 sensorów na 3 miesiące, 1080 zł za 18 sensorów na 6 miesięcy)

- 300 zł za jeden transmiter w kwocie limitu (1000 zł), raz na 8 miesięcy np. transmiter Guardian Link 3 oraz transmiter MiniLink | droższe transmitery (np. Guardian Connect) wymagają dopłaty kwoty ponad limit, tańsze (np. G5 mobile) będą wymagały dopłaty jedynie 30% swojej ceny

Znaleziono 10 produktów

Łatwo zrealizujesz zlecenie

  • Złóż
    zamówienie
  • Odbierz
    paczkę
  • Przekaż dokumenty
    kurierowi