• Zamów telefonicznie: +48 22 464 86 86
  • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

CGM-RT | Refundacja NFZ

Refundacja sensorów i transmiterów  do systemu CGM jest realizowana od 3 marca 2018 r. na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267), które zostało rozszerzone o nowe wyroby medyczne Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Od 01 stycznia 2021 roku obowiązuje wyłącznie tzw. nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Okres przejściowy realizacji zleceń, wystawionych na starych drukach obowiązywał do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zamiast części A (wystawianej przez lekarza) i części B (wystawianej przez NFZ), pacjent otrzymuje od lekarza jedno zlecenie zawierające pozytywnie zweryfikowaną przez system NFZ część II.

Zlecenie wystawione na nowym wzorze, jest od razu gotowe do realizacji, jeżeli zostało potwierdzone w gabinecie lekarza w systemie NFZ (posiada poprawnie zweryfikowaną część II oraz numer ewidencyjny ).

Takie zlecenie lekarz może wystawić jednorazowo maksymalnie na 12 miesięcy, a pacjent może je realizować w częściach obejmujących okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Wszystkie części zlecenia trzeba zrealizować w jednym sklepie medycznym lub aptece, a na każdy rodzaj wyrobu medycznego potrzebne jest odrębne zlecenie.

Należy pamiętać, iż zlecenie nie może zostać zrealizowane wstecz. Na miesiące które upłynęły, a nie zostały wykorzystane, nie mogą zostać wydane refundowane wyroby medyczne.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy lekarz nie ma dostępu do systemu eZWM i zlecenie, zostanie wystawione bez e-potwierdzenia, musi ono zostać potwierdzone przez pacjenta w oddziale NFZ (osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty). Na dokument zostaje naniesiony unikalny numer, a pacjent otrzymuje część II zlecenia z potwierdzeniem jego weryfikacji. Takie zlecenie może być wystawione maksymalnie na okres 6 miesięcy i realizowane jednorazowo lub etapami, od jednego do sześciu miesięcy.

Sprawdź, jak wygląda wypełniony nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne.

W przypadku sensorów zlecenie może wypisać ten sam lekarz, co zlecenie na zestawy infuzyjne (osobami uprawnionymi są lekarze mający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych oraz lekarze POZ np. lekarze rodzinni), kontynuację (kolejne zlecenie) może wystawić pielęgniarka lub położna.

Zlecenie na transmiter może wystawić lekarz mający specjalizację w dziedzinie: diabetologii lub endokrynologii, kontynuację może wypisać lekarz mający specjalizację w dziedzinie: pediatrii, chorób wewnętrznych i lekarz POZ (np. lekarze rodzinni). Kody, które uzupełnia lekarz w części I zlecenia:

- P.135 Sensor/Elektroda do CMG

- P.136 Transmiter/Nadajnik do CMG

Pacjenci uprawnieni do refundacji sensorów i transmiterów – wyłącznie osoby do 26 roku życia z cukrzycą typu I, leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii.

Limity finansowania przez NFZ:

- 600 zł za do 4 sztuk sensorów na miesiąc (150 zł za 1 sensor Enlite lub Guardian 3 - 4 sztuki mieszczą się w limicie refundacji, 200 zł za sensor Dexcom G4/G5 - 3 mieszczą się w limicie refundacji, 300 zł za sensor Dexcom G6 - 2 mieszczą się w limicie refundacji) przy odpłatności 30%

- 1000 zł za transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności 30%

Pacjent zapłaci:

- 180 zł za 4 sensory Enlite lub Guardian 3 na miesiąc (45 zł za jeden sensor | 540 zł za 12 sensorów na 3 miesiące | 1080 zł za 24 sensory na 6 miesięcy), 180 zł za 3 sensory Dexcom G4/G5 na miesiąc (60 zł za jeden sensor | 540 zł za 9 sensorów na 3 miesiące | 1080 zł za 18 sensorów na 6 miesięcy), 180 zł za 2 sensory Dexcom G6 na miesiąc (90 zł za jeden sensor | 540 zł za 6 sensorów na 3 miesiąca | 1080 za 9 sensorów na 6 miesięcy)

- 300 zł za jeden transmiter w kwocie limitu (1000 zł), raz na 8 miesięcy np. transmiter Guardian Link 3, transmiter MiniLink, transmiter Guardian Link 3BLE | droższe transmitery (np. Guardian Connect) wymagają dopłaty kwoty ponad limit, tańsze (np. G5 mobile, G6) będą wymagały dopłaty jedynie 30% swojej ceny.


Znaleziono 15 produktów

Łatwo zrealizujesz zlecenie

  • Złóż
    zamówienie
  • Odbierz
    paczkę