• Zamów telefonicznie: +48 22 464 86 86
  • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

CGM-RT | Refundacja NFZ

Refundacja sensorów i transmiterów jest realizowana od 3. marca 2018 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia.  Od 01.01.2020 wprowadzono w Polsce e-potwierdzenie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne  zgodnie z rozporządzeniem. Na każdy rodzaj wyrobu medycznego potrzebne jest odrębne zlecenie. Okres przejściowy realizacji zleceń na wyroby medyczne został przedłużony z powodu epidemii koronawirusa. Zlecenia wystawione na starych drukach (karta A i B) będą realizowane tak jak dotychczas. 

Nowy wzór zlecenia potwierdzony w systemie eZWM – Po otrzymaniu nowego wzoru zlecenia, można od razu je zrealizować u wybranego świadczeniodawcy. Lekarz może wystawić zlecenie jednorazowo na 12 miesięcy. Zlecenie potwierdzone w systemie eZWM może być realizowane wielokrotnie, w odstępach od 1 do maksymalnie 6. miesięcy.

Nowy wzór zlecenia niepotwierdzony w eZWM - Ze zleceniem wystawionym przez lekarza pacjent powinien udać się do NFZ. NFZ potwierdza uprawnienia w systemie eZWM. Zlecenie niepotwierdzone w eZWM może zostać wystawione maksymalnie na okres 6 miesięcy. Następnie realizacja odbywa się jak dla Nowego wzoru zlecenia potwierdzonego w systemie eZWM.

Sprawdź, jak wygląda wypełniony nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne.

W przypadku sensorów i transmiterów zlecenie może wypisać ten sam lekarz, co zlecenie na zestawy infuzyjne (osobami uprawnionymi są lekarze mający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych oraz lekarze POZ np. lekarze rodzinni), kontynuację (kolejne zlecenie) może wystawić pielęgniarka lub położna. Zlecenie na transmiter może wystawić diabetolog lub endokrynolog, kontynuację może wypisać pediatra, lekarz chorób wewnętrznych i lekarz POZ. Kody, które uzupełnia lekarz na pierwszej stronie zlecenia:

- P.135 Sensor/Elektroda do CMG

- P.136 Transmiter/Nadajnik do CMG

Pacjenci uprawnieni do refundacji sensorów i transmiterów – wyłącznie osoby do 26 roku życia z cukrzycą typu I, leczone przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii.

Limity finansowania przez NFZ:

- 600 zł za do 4 sztuk sensorów na miesiąc (150 zł za 1 sensor Enlite lub Guardian 3 - 4 sztuki mieszczą się w limicie refundacji, 200 zł za sensor Dexcom G4/G5 - 3 mieszczą się w limicie refundacji) przy odpłatności 30%

- 1000 zł za transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności 30%

Pacjent zapłaci:

- 180 zł za 4 sensory Enlite lub Guardian 3 na miesiąc (45 zł za jeden sensor, 540 zł za 12 sensorów na 3 miesiące, 1080 zł za 24 sensory na 6 miesięcy), 180 zł za 3 sensory Dexcom G4/G5 na miesiąc (60 zł za jeden sensor, 540 zł za 9 sensorów na 3 miesiące, 1080 zł za 18 sensorów na 6 miesięcy)

- 300 zł za jeden transmiter w kwocie limitu (1000 zł), raz na 8 miesięcy np. transmiter Guardian Link 3 oraz transmiter MiniLink | droższe transmitery (np. Guardian Connect) wymagają dopłaty kwoty ponad limit, tańsze (np. G5 mobile) będą wymagały dopłaty jedynie 30% swojej ceny

Znaleziono 8 produktów

Łatwo zrealizujesz zlecenie

  • Złóż
    zamówienie
  • Odbierz
    paczkę
  • Przekaż dokumenty
    kurierowi