Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Refundacja w Diabetyk24

 • Złóż
  zamówienie
 • Odbierz
  paczkę
 • Bez wychodzenia z domu
 • Bez dodatkowych kosztów
 • Z dostawą następnego dnia *
 • Igły i dreny we wszystkich rozmiarach
 • Pojemniki na insulinę wszystkich producentów
 • Systemy do monitorowania glikemii CGM/FGM

Jak to zrobić?

 • Złóż
  zamówienie

   

  Realizacja zleceń na wyroby medyczne podczas stanu zagrożenia epidemicznego

   

  W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, zlecenia na zaopatrzenie medyczne mogą być wystawiane na odległość w ramach tzw. teleporady, podczas której lekarz (lub inna osoba uprawniona) wypełnia zlecenie w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia czyli w eZWM.

   

  W trakcie teleporady, po pozytywnej weryfikacji danych, pacjent dostaje numer zlecenia w oparciu o który można wykupić przepisane wyroby medyczne. Numer ten może być wysłany także SMS-em lub e-mailem. Informacje o zleceniu można również sprawdzić w Internetowym Koncie Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl w zakładce Apteczka -> Wyroby medyczne).

  Do realizacji zlecenia potrzebny będzie jeszcze tylko numer PESEL (a w przypadku osób bez numeru PESEL, data urodzenia), nie trzeba posiadać zleceń w formie papierowej, ani dołączać skanów dokumentów do zamówienia.

  Patrz komunikat Centrali NFZ z dnia 17.03.2020. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461.

  W sytuacji, gdy lekarz nie posiada dostępu do systemu eZWM, może wystawić zlecenie w formie papierowej i przekazać je pacjentowi (lub jego skan) np. e-mailem bądź MMS-em. Takie zlecenie nie będzie posiadało niezbędnego do realizacji numeru, dlatego należy je potwierdzić w dowolnym Oddziale NFZ wysyłając np. skan e-mailem lub oryginał pocztą. NFZ po pozytywnej weryfikacji, wygeneruje numer zlecenia i przekaże je pacjentowi w wybranej formie (np. e-mailowo lub telefonicznie).

  Aby zrealizować zlecenie z teleporady na naszej stronie, należy wpisać jego numer ewidencyjny oraz PESEL (osoby dla której zostało wystawione zlecenie) w koszyku podczas realizacji zlecenia, zaznaczając checbox Zlecenie z teleporady / Kontynuacja zlecenia z e-potwierdzeniem.

  Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta Telefon +48 22 464 86 86.

   

  Posiadasz i chcesz zrealizować zlecenie w formie papierowej? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

   

  Od dnia 1 stycznia 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne można zrealizować tylko na podstawie tzw. nowego wzoru zlecenia, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).
  Stare druki czyli tzw. część A i B zlecenia, straciły ważność z końcem 2020 roku.
  Zlecenie na nowym druku może wystawić dokładnie ten sam lekarz (lub inna osoba uprawniona), która wypisywała Ci je wcześniej. Zasady refundacji nie uległy zmianom, zmienił się jednak druk i sposób wystawiania zlecenia teraz jest on wystawiony w systemie informatycznym NFZ wraz z elektroniczną weryfikacją.
  Twoje zlecenie jest poprawnie wystawione i gotowe do realizacji jeżeli:

  1. Ma wydrukowany numer ewidencyjny wraz kodem kreskowym.
  2. Posiada część II – pozytywnie zweryfikowaną przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Część II nowego zlecenia, zastąpiła starą część B zlecenia, która była wystawiana przez NFZ najczęściej na rok i na której były zaznaczane realizacje kolejnych zleceń.
  Zlecenie potwierdzone elektroniczne lekarz może wystawić jednorazowo maksymalnie na 12 miesięcy, a pacjent może je realizować w częściach obejmujących okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.
  Wszystkie części zlecenia należy zrealizować w jednym miejscu, ponieważ oryginały zleceń zostają w miejscu pierwszorazowej realizacji. Kolejne zamówienia realizuje się na podstawie numeru zleceń (jak przy teleporadzie).
  Ważne! Nie można zrealizować miesięcy, które już upłynęły.
  W wyjątkowych sytuacjach, gdy lekarz nie ma dostępu do systemu eZWM i zlecenie nie zostanie potwierdzone w systemie NFZ, musi ono zostać potwierdzone w dowolnym Oddziale NFZ (osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty). Na dokument zostaje naniesiony unikalny numer ewidencyjny zlecenia, a pacjent otrzymuje część II zlecenia z potwierdzeniem jego weryfikacji. Takie zlecenie może być wystawione maksymalnie na okres 6 miesięcy i realizowane jednorazowo lub etapami, od jednego do sześciu miesięcy.
  Sprawdź, jak wygląda wypełniony nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne.
  Jeżeli masz komplet dokumentów, to po prostu złóż zamówienie przez:

   

  Sklep internetowy lub
  Telefon +48 22 464 86 86

   

  Wcześniej zeskanuj lub zrób zdjęcia zleceń, które posiadasz i załącz je podczas składania zamówienia przez sklep internetowy.
  Jeśli otworzysz naszą stronę w telefonie, będzie wygodna możliwość zrobienia zdjęć dokumentów za jego pomocą.

 • Odbierz
  paczkę

  Kurier przywiezie zamówione produkty.

  Dostawa jest darmowa.

 • Przekaż dokumenty
  kurierowi

  Jeżeli realizujesz zlecenia w formie papierowej, przekaż dokumenty kurierowi przy odbiorze paczki z zamówieniem.
  Podpisz także i przekaż kurierowi potwierdzenie odbioru wyrobów medycznych, które będzie dołączone do zewnętrznej części paczki.

  Jeśli realizujesz zlecenie na podstawie numeru ewidencyjnego (z teleporady lub kontynuację zlecenia), kurier nie będzie odbierał od Ciebie dokumentów.
  Nie musisz także podpisywać potwierdzenia odbioru podczas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

   

  I gotowe! :­)

  Twoje dokumenty trafiają do biura Diabetyk24 i zostają rozliczane z NFZ.
  Nie odsyłamy już do Ciebie karty B ani innych dokumentów. Kontynuację zlecenia zrealizujesz na podstawie jego numeru, ponieważ oryginały zleceń są już u nas.

Często zadawane pytania

 • JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY?

  Pobierz >> naszą prostą cheklistę << i sprawdź z nią dokumenty przed złożeniem zamówienia.

 • ZESTAWY INFUZYJNE Co jest refundowane?

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, definiuje zestaw infuzyjny jako wkłucie, łącznik i dren. Każdy pacjent leczony na cukrzycę typu I przy pomocy pompy insulinowej, bez względu na wiek, może w ramach refundacji zaopatrzyć się raz na miesiąc w 10 sztuk zestawów infuzyjnych.

  Zestaw infuzyjny Quick-set® Paradigm®
  Rozmiary wkłucia: 6 mm, 9 mm
  Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: MiniMed™ 780G, MINIMED™ 640G, MINIMED™VEO™, MINIMED™REAL-TIME™, MINIMED™ PARADIGM™
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny Sure-T® Paradigm®
  Rozmiary wkłucia: 6 mm, 8 mm, 10 mm
  Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm
  Do pomp: MiniMed™ 780G, MINIMED™ 640G, MINIMED™VEO™, MINIMED™REAL-TIME™, MINIMED™ PARADIGM™
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny Silhouette® Paradigm®
  Rozmiary wkłucia: 13 mm, 17 mm
  Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: MiniMed™ 780G, MINIMED™ 640G, MINIMED™VEO™, MINIMED™REAL-TIME™, MINIMED™ PARADIGM™
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny Accu-Chek FlexLink
  Rozmiary wkłucia: 6 mm, 8 mm, 10 mm;
  Rozmiary drenu: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: Accu-chek Spirit, Accu-chek Spirit Compo
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny Accu-Chek Rapid-D Link
  Rozmiary wkłucia: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm;
  Rozmiary drenu: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: Accu-chek Spirit, Accu-chek Spirit Compo
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami i 5 zatyczek
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny Accu-Chek TenderLink
  Rozmiary wkłucia: 13 mm, 17 mm
  Rozmiary drenu: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: Accu-chek Spirit, Accu-chek Spirit Compo
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny mylife YpsoPump Orbit micro
  Rozmiary wkłucia: 5.5 mm, 8.5 mm
  Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: YpsoPump
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Zestaw infuzyjny Orbit soft do mylife YpsoPump
  Rozmiary wkłucia: 6 mm, 9 mm
  Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
  Do pomp: YpsoPump
  Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 300 zł
  Poziom refundacji: 70% lub 100%
  Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
 • Kto może skorzystać z refundacji zestawów infuzyjnych?

  Zgodnie z:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej są refundowane dla wszystkich osób z cukrzycą typu I, leczonych przy pomocy pompy insulinowej oraz kobiet ciężarnych.

 • Kiedy mogę zrealizować zlecenie na wyroby medyczne?

  Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie są realizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. (Na podstawie: art. 38d. ust. 5, Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 • Kiedy mogę zrealizować kontynuację zlecenia na wyroby medyczne?

  Kontynuacja zlecenia na wyroby medyczne może zostać zrealizowana w pierwszym dotychczas niezrealizowanym miesiącu zlecenia, z wyłączeniem miesięcy które upłynęły. (Na podstawie: art. 38d. ust. 5, Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

 • Jakie są poziomy odpłatności za refundowane zestawy infuzyjne?

  Osoby do 26 roku życia oraz kobiety ciężarne są objęte pełną 100% refundacją, a więc pacjent zapłaci::

  • 0 zł za 10 sztuk wkłuć z drenami na 1 miesiąc (limit 300 zł)
  • 0 zł za 30 sztuk wkłuć z drenami na 3 miesiące (limit 900 zł)

   

  Osoby powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 i korzystających z pompy insulinowej odpłatność wynosi 30%, a więc pacjent zapłaci:

  • 90 zł za 10 sztuk wkłuć z drenami na 1 miesiąc (limit 300 zł)
  • 270 zł za 30 sztuk wkłuć z drenami na 3 miesiące (limit 900 zł)

   

 • Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na zestawy infuzyjne pacjentom do ukończenia 26 roku życia?

  Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne pacjentom do ukończenia 26 roku życia, są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie::

  • diabetologii
  • pediatrii
  • endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • endokrynologii
  • perinatologii
  • chorób wewnętrznych
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (np. lekarze rodzinni)

   

  Kontynuacja zlecenia może zostać wystawiona również przez:

  • pielęgniarkę 
  • położną 

   

 • Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na zestawy infuzyjne dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia?

  Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów powyżej 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie:

  • diabetologii
  • chorób wewnętrznych
  • endokrynologii
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

   

  Kontynuacja zlecenia może zostać wystawiona również przez:

  • pielęgniarkę 
  • położną 

   

 • Jakie są kody świadczeń na zestawy infuzyjne?
  • Kod P.091.00 – zestawy infuzyjne - pacjenci powyżej 26 roku życia
  • Kod P.091.01 – zestawy infuzyjne - pacjenci do 26 roku życia
  • Kod P.091.02 – zestawy infuzyjne dla kobiet w ciąży
 • Jaki są podstawy prawne, określające zasady refundacji zestawów infuzyjnych?

  Poniżej przedstawiamy tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz załącznik do rozporządzenia:
  Pobierz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  oraz Załącznik do Rozporządzenia - wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (zestawy infuzyjne - pozycja 91.)

 • Jak wygląda aktualny wzór zlecenia na zestawy infuzyjne?

  Pobierz: Wzór zlecenia

 • ZBIORNIKI NA INSULINĘ DO POMP Co jest refundowane?
  Zbiornik na insulinę 3 ml
  Do pomp: MINIMED™ 780G, MINIMED™ 640G, MINIMED™VEO™, MINIMED™REAL-TIME™, MINIMED™ PARADIGM™.

  Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
  Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
  Poziom refundacji: 70%
  Pacjent zapłaci: 13,50 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> Zobacz w sklepie <<

  Zbiornik na insulinę 1,8 ml 
  Do pomp: MINIMED™ 780G, MINIMED™ 640G, MINIMED™VEO™, MINIMED™REAL-TIME™, MINIMED™ PARADIGM™.
  Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
  Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
  Poziom refundacji: 70%
  Pacjent zapłaci: 13,50 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> Zobacz w sklepie <<
  Zbiornik na insulinę Accu-Chek niebieski
  Do pomp: Accu Chek Spirit, Combo

   

  Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
  Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
  Poziom refundacji: 70%
  Pacjent zapłaci: 13,50 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> Zobacz w sklepie <<
  Zbiornik na insulinę mylife YpsoPump
  Do pomp: YpsoPump

   

  Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
  Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
  Poziom refundacji: 70%
  Pacjent zapłaci: 13,50 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> Zobacz w sklepie <<
 • Kto może skorzystać z refundacji zbiorników?

  Zlecenie na refundowane pojemniki do pompy insulinowej mogą otrzymać wszyscy pacjenci z cukrzycą typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej. Uprawnienie to przysługuje pacjentom niezależnie od wieku.

 • Jakie są poziomy odpłatności zbiorników?

  Limit refundacji:

  •  45 zł za 5 pojemników na miesiąc  (9 zł za 1 pojemnik) przy odpłatności 30%

   

  Pacjent zapłaci:

  • 13,50 zł za 5 pojemników na miesiąc (2,70 zł za jeden pojemnik, 40,50 zł za 15 pojemników na 3 miesiące);

   

 • Kto może wypisać zlecenie refundacyjne zbiorników?

  Zlecenie na pojemniki i sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestawy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

  • diabetologii,
  • pediatrii,
  • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
  • endokrynologii,
  • perinatologii,
  • chorób wewnętrznych oraz
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (np. lekarze rodzinni).

   

  Kontynuacja zlecenia może zostać wystawiona również przez:

  • pielęgniarka
  • położna

   

 • Jakie są kody świadczeń na zbiorniki?
  • P.134 Zbiornik na insulinę do OPI (osobistej pompy insulinowej)
 • Na ile miesięcy można wystawić zlecenie na zbiorniki do OPI?

  Podobnie jak w wypadku zestawów infuzyjnych zlecenie może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

 • Jak wygląda aktualny wzór zlecenia zbiorniki na insulinę do OPI?

  Pobierz: Wzór zlecenia.

 • Czy na jednym zleceniu mogą znajdować się pojemniki i zestawy infuzyjne/ sensory FGM/ zestawy CGM-RT?

  Nie, pojemniki na insulinę do osobistej pompy insulinowej, zestawy infuzyjne, sensory FGM, sensory CGM-RT i transmitery CGM-RT muszą zostać wypisane na osobnych zleceniach.

 • SENSORY I TRANSMITERY CGM-RT Co jest refundowane?

   

  Sensor Enlite CGM-RT (MMT-7008B)
  czas działania sensora: 6 dni
  kompatybilny z pompami: MiniMed®VeoTM, MiniMed® 722 i transmiterami MINILINK (MMT-7703WW) i GUARDIAN CONNECT (MMT-7821NE)
  Miesięcznie refundowane: do 4 sztuk
  Limit refundacji: 600 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż.
  Pacjent zapłaci: 180 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
  Transmiter MINILINK (MMT-7703WW)
  czas działania: 12 miesięcy
  kompatybilny z pompami: MiniMed®VeoTM, MiniMed® 722 i sensorem Enlite CGM-RT (MMT-7008B)
  Limit refundacji: 1.000 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 300 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie raz na 8 miesięcy
  >> Zobacz w sklepie <<
  TRANSMITER GUARDIAN CONNECT (MMT-7821NE)
  czas działania: 12 miesięcy kompatybilny z aplikacją mobilną Guardian Connect
  >> zobacz aplikację i kompatybilne urządzenia <<
  Limit refundacji: 1.000 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 1.150 zł 
  Lekarz może wystawić zlecenie raz na 8 miesięcy

  >> Zobacz w sklepie <<

  Guardian™ sensor 3 (MMT-7020)
  czas działania: 12 miesięcy
  kompatybilny z pompą: MiniMed™ 640G i transmiterem Guardian™ Link 3
  Czas działania sensora do 7 dni
  Miesięcznie refundowane: do 4 sztuk
  Limit refundacji: 600 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 180zł zł
  Lekarz może wystawić zlecenie raz na 8 miesięcy

  >> Zobacz w sklepie <<

  Transmiter Guardian™ Link 3 (MMT-7811W2)
  czas działania: 12 miesięcy
  kompatybilny z pompą: MiniMed™ 640G i Guardian™ Sensor 3
  Limit refundacji: 1.000 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 300 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie raz na 8 miesięcy
  >> Zobacz w sklepie <<
  Sensor Dexcom G6
  Kompatybilny z: transmiter Dexcom G6
  Czas działania sensora 10 dni
  Miesięcznie refundowane: 2 sztuki
  Limit refundacji: 600 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż.
  Pacjent zapłaci: 180zł zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy

  >> Zobacz w sklepie <<

  Transmiter Dexcom G6
  czas działania: 3 miesiące
  Kompatybilny z sensorem Dexcom G6
  Refundowany raz na 8 miesięcy
  Limit refundacji: 1 000 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 105 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie raz na 8 miesięcy

  >> Zobacz w sklepie <<

  Sensor Dexcom CGM-RT G4 PLATINUM/G5 Mobile
  Kompatybilny z: transmiter Dexcom G4 lub transmiter Dexcom G5

  Uwaga. Informujemy, że systemy Dexcom G4 PLATINUM i Dexcom G5 Mobile będą stopniowo wycofywane w 2021 r. 

  • Dystrybutor zapewnia dostępność czujników do obu systemów do 31.03 2021 r. Po 31.03.2021 r. czujniki będą dostępne w sprzedaży do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 30.06.2021 r. Ostatnie sprzedawane czujniki będą przydatne do użycia do 30.09.2021 r.
  • Nadajniki/transmitery G5 Mobile: dystrybutor zapewnia dostępność do 31.03 2021 r. Po 31.03.2021 r. do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 30.06.2021 r.
  • Nadajniki/transmitery G4 PLATINUM: dla nadajników kupionych po 4 stycznia 2021 r. nie dystrybutor nie gwarantuje dostępności  w sprzedaży czujników do końca działania nadajnika.

   

  Czas działania sensora do 7 dni
  Miesięcznie refundowane: 3 sztuki
  Limit refundacji: 600 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 180zł zł
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy

  >> Zobacz w sklepie <<

  Transmiter Dexcom G5
  Kompatybilny z sensorem Dexcom CGM-RT G4 PLATINUM/G5 Mobile

  Uwaga. Informujemy, że systemy Dexcom G4 PLATINUM i Dexcom G5 Mobile będą stopniowo wycofywane w 2021 r. 

  • Dystrybutor zapewnia dostępność czujników do obu systemów do 31.03 2021 r. Po 31.03.2021 r. czujniki będą dostępne w sprzedaży do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 30.06.2021 r. Ostatnie sprzedawane czujniki będą przydatne do użycia do 30.09.2021 r.
  • Nadajniki/transmitery G5 Mobile: dystrybutor zapewnia dostępność do 31.03 2021 r. Po 31.03.2021 r. do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 30.06.2021 r.
  • Nadajniki/transmitery G4 PLATINUM: dla nadajników kupionych po 4 stycznia 2021 r. nie dystrybutor nie gwarantuje dostępności  w sprzedaży czujników do końca działania nadajnika.

   

  Refundowany raz na 8 miesięcy
  Limit refundacji: 1 000 zł
  Poziom refundacji: 70% poniżej 26 rż
  Pacjent zapłaci: 195 zł
  Lekarz może wystawić zlecenie raz na 8 miesięcy

  >> Zobacz w sklepie <<

 • Kto może skorzystać z refundacji CGM-RT?

  Uprawnienie do refundacji sensorów i transmiterów dotyczy wyłącznie pacjentów poniżej 26. roku życia z cukrzycą typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej. Warunkiem koniecznym uprawnienia jest też nieświadomość hipoglikemii.

 • Kto może wypisać zlecenie na refundowane sensory i transmitery CGM-RT?

  Zlecenie na sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestwy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

  • diabetologii,
  • pediatrii,
  • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
  • endokrynologii,
  • perinatologii,
  • chorób wewnętrznych oraz
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (np. lekarze rodzinni).

   

  Kontynuacja zlecenia może zostać wystawiona również przez:

  • pielęgniarka
  • położna

   

  Zlecenie na transmiter mogą wystawić lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

  • diabetologii,
  • endokrynologii,

   

  Kolejne zlecenie mogą wypisać, także lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

  • pediatrii,
  • chorób wewnętrznych,
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (np. lekarze rodzinni).

   

 • Jakie są poziomy odpłatności sensorów i transmitery?

  Limity finansowania przez NFZ:

  • 600 zł do 4 sztuk sensorów na miesiąc przy odpłatności pacjenta na poziomie 30%;
  • do 1000 zł za 1 transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności pacjenta na poziomie 30%.

   

  Pacjent zapłaci:

  • 180 zł za 4 sztuki sensorów na miesiąc - jeśli jeden sensor kosztuje 150 zł (pacjent zapłaci 45 zł za jeden sensor, 540 zł za 12 sensorów na 3 miesiące),
  • 180 zł za 3 sensory na miesiąc - jeśli jeden sensor kosztuje 200 zł (pacjent zapłaci 60 zł za jeden sensor, 540 zł za 9 sensorów na 3 miesiące),
  • 180 zł za 2 sensory na miesiąc - jeśli jeden sensor kosztuje 300 zł (pacjent zapłaci 90 zł za jeden sensor, 540 zł za 6 sensorów na 3 miesiące),
  • 105 zł za jeden transmiter (kosztujący 350 zł) raz na 8 miesięcy,
  • 300 zł za jeden transmiter (kosztujący 1000 zł) raz na 8 miesięcy
  • Jeśli kwota za transmiter przekracza kwotę limitu refundacji, czyli 1000 zł, to wówczas pacjent musi również dopłacić różnicę powyżej 1000 zł.

   

 • Jakie są kody świadczeń na sensory i transmitery?
  • P.135 Sensor/Elektroda do CGM (Continous Glucose Monitoring, system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy)
  • P.136 Transmiter/Nadajnik do CGM
 • Na ile miesięcy można wystawić zlecenie na sensory i transmitery CGM-RT?

   

  • Zlecenie na sensory może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.
  • Zlecenie na transmiter lekarz może wystawić raz na 8 miesięcy.

   

 • Jak wygląda aktualny wzór zlecenia sensor i transmiter?

  Pobierz: Wzór zlecenia

 • Czy na jednym zleceniu mogą znajdować się nadajniki i sensory?

  Nie, sensory i transmitery muszą zostać wypisane na osobnych zleceniach

 • SENSORY FGM co jest refundowane?

   

  Sensor FreeStyle Libre
  czas działania sensora: 14 dni
  Miesięcznie refundowane: 2 sztuk wkłuć z drenami
  Limit refundacji: 255 zł
  Poziom refundacji: 70% - sprawdź poniżej, kto może korzystać a refundacji na sensory FGM
  Pacjent zapłaci: 153 zł miesięcznie
  Lekarz może wystawić zlecenie maksymalnie na: 12 miesięcy
  >> zobacz w sklepie <<
 • Czytnik FreeStyle Libre

  Wydawany nieodpłatnie podczas pierwszego zamówienia (lub kolejnego, jeśli pacjent nie skorzystał z czytnika podczas pierwszego zamówienia). Czytniki będą wymieniane co 2 lata.

  >> Zobacz w sklepie <<

 • Kto może korzystać z refundacji na sensory FGM?

  Refundację na system monitorowania glikemii typu Flash mogą otrzymać pacjenci od 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę (nie może być zlecany pacjentom zaopatrzonym w system Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym)".

 • Kto może wypisać zlecenie na sensory FGM?

  Zlecenie na sensory FGM może wypisać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

  • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
  • diabetologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
  • endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
  • pediatrii zatrudniony w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziale chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej,
  • diabetologii.
 • Jakie są poziomy odpłatności za sensory FGM?

  Limit finansowania NFZ wynosi 255 zł za 1 sensor

  Pacjent zapłaci:

  • 153 zł miesięcznie za 2 sensory (76,50 zł za 1 sensor, 459 zł za 6 sensorów na 3 miesiące)
 • Jakie są kody świadczeń na sensory FGM?

  P.137 sensor FGM

 • Na ile miesięcy można wystawić zlecenie na sensory FGM?

  Zlecenie na sensory FGM może zostać wystawione maksymalnie na 12 miesięcy.

 • Jak wygląda aktualny wzór zlecenia na sensory FGM?

  Pobierz: Wzór zlecenia

Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką