Refundacja NFZ


W Diabetyk24 zrealizujesz wniosek NFZ na refundowane zestawy infuzyjne
i zbiorniki na insulinę do pomp insulinowych oraz CGM-RT 1. Bez wychodzenia z domu

 2. Bez dodatkowych kosztów

 3. Z dostawą następnego dnia*


Jak to zrobić?To takie proste!


*następnego dnia roboczego, obowiązuje dla zamówień złożonych od 12:00


FAQ na temat refundacji zestawów infuzyjnych zbiorników do pomp i CGM-RT


(0) Jak przygotować dokumenty?

Nie wiesz jak wypełnić druki refundacyjne? Pobierz naszą instrukcję i sprawdź z nią dokumenty przed złożeniem zamówienia.

(1) Zestawy infuzyjne

Co jest refundowane?

Rozporządzenie (z dn. 01.01.2014) definiuje zestaw infuzyjny jako wkłucie i dren każdy pacjent stosujący zestawy infuzyjne bez względu na wiek powinien w ramach refundacji otrzymywać raz na miesiąc:

Zestaw infuzyjny Quick-set® Paradigm®
Rozmiary wkłucia: 6 mm, 9 mm
Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
Do pomp: Medtronic MiniMed 522, Veo, 640G

Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
Limit refundacji: 300 zł
Poziom refundacji: 70% lub 100%
Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> zobacz w sklepie <<

Zestaw infuzyjny Sure-T® Paradigm®
Rozmiary wkłucia: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm
Do pomp: Medtronic MiniMed 522, Veo, 640G

Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
Limit refundacji: 300 zł
Poziom refundacji: 70% lub 100%
Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> zobacz w sklepie <<

Zestaw infuzyjny Silhouette® Paradigm®
Rozmiary wkłucia: 13 mm, 17 mm
Rozmiary drenu: 45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
Do pomp: Medtronic MiniMed 522, Veo, 640G

Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
Limit refundacji: 300 zł
Poziom refundacji: 70% lub 100%
Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> zobacz w sklepie <<


Zestaw infuzyjny Accu-Chek FlexLink
Rozmiary wkłucia: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Rozmiary drenu: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm/p>
Do pomp: Accu-chek Spirit, Accu-chek Spirit Compo

Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
Limit refundacji: 300 zł
Poziom refundacji: 70% lub 100%
Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> zobacz w sklepie <<

Zestaw infuzyjny Accu-Chek Rapid-D Link
Rozmiary wkłucia: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm;
Rozmiary drenu: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
Do pomp: Accu-chek Spirit, Accu-chek Spirit Compo

Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami i 5 zatyczek
Limit refundacji: 300 zł
Poziom refundacji: 70% lub 100%
Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> zobacz w sklepie <<


Zestaw infuzyjny Accu-Chek TenderLink
Rozmiary wkłucia: 13 mm, 17 mm
Rozmiary drenu: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm
Do pomp: Accu-chek Spirit, Accu-chek Spirit Compo

Miesięcznie refundowane: 10 sztuk wkłuć z drenami
Limit refundacji: 300 zł
Poziom refundacji: 70% lub 100%
Pacjent zapłaci: 90 zł lub 0 zł miesięcznie
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> zobacz w sklepie <<

Kto może skorzystać z refundacji zestawów infuzyjnych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej będą refundowane dla wszystkich osób z cukrzycą typu 1 leczonych OPI oraz kobiet ciężarnych.

Jakie są poziomy odpłatności za refundowane zestawy infuzyjne?

Osoby do 26 roku życia oraz kobiety ciężarne pozostają nadal objęte pełną 100% refundacją, a więc pacjent zapłaci:

 • 0 zł za 10 sztuk wkłuć z drenami na 1 miesiąc (limit 300 zł)
 • 0 zł za 30 sztuk wkłuć z drenami na 3 miesiące (limit 900 zł)

Osoby powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 i korzystających z pompy insulinowej odpłatność wynosi 30%, a więc pacjent zapłaci:

 • 90 zł za 10 sztuk wkłuć z drenami na 1 miesiąc (limit 300 zł)
 • 270 zł za 30 sztuk wkłuć z drenami na 3 miesiące (limit 900 zł)

Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na zestawy infuzyjne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia?

Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w:

 • diabetologii
 • pediatrii
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • endokrynologii

kontynuacja przez:

 • pielęgniarkę 
 • położną 

Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na zestawy infuzyjne dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia?

Osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjentów powyżej 26 roku życia są lekarze posiadający specjalizację w:

 • diabetologii
 • dziedzinie chorób wewnętrznych
 • endokrynologii

Kontynuacja przez:

 • pielęgniarkę 
 • położną 

Jakie są kody świadczeń na zestawy infuzyjne?

 • Kod P.091.00 – zestawy infuzyjne - pacjenci powyżej 26 roku życia
 • Kod P.091.01 – zestawy infuzyjne - pacjenci do 26 roku życia
 • Kod P.091.02 – zestawy infuzyjne dla kobiet w ciąży

Jaka jest podstawa prawna refundacji zestawów infuzyjnych?

Poniżej przedstawiamy tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz załącznik do rozporządzenia:
Pobierz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie<
Pobierz: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia - wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (zestawy infuzyjne - pozycja 91)

Jak wygląda aktualny wzór zlecenia na zestawy infuzyjne?

Pobierz: Wzór zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie- "część A i część B"


( 2 ) Zbiorniki na insulinę do pomp

Co jest refundowane?

Zbiornik na insulinę 3 ml
Do pomp: MiniMed® 640G, 722, 715, 712

Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 13,50 zł
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> Zobacz w sklepie <<

Zbiornik na insulinę 1,8 ml 
Do pomp: MiniMed® 640G, 722, 715, 712
Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 13,50 zł
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> Zobacz w sklepie <<

Zbiornik na insulinę Accu-Chek niebieski
Do pomp: Accu Chek Spirit, Combo

Miesięcznie refundowane: 5 sztuk 
Limit refundacji: 45 zł miesięcznie
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 13,50 zł
Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie: 1, 2 lub 3
>> Zobacz w sklepie <<


Kto może skorzystać z refundacji zbiorników?

Refundację (a tym samym i zlecenie) na pojemniki do pompy insulinowej mogą otrzymać wszyscy pacjenci z cukrzycą typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej. Uprawnienie to przysługuje pacjentom niezależnie od wieku.

Jakie są poziomy odpłatności zbiorników

Limit refundacji:

 •  45 zł za 5 pojemników na miesiąc  (9 zł za 1 pojemnik) przy odpłatności 30%

Pacjent zapłaci:

 • 13,50 zł za 5 pojemników na miesiąc (2,70 zł za jeden pojemnik, 40,50 zł za 15 pojemników na 3 miesiące);

Kto może wypisać zlecenie refundacyjne zbiorników?

Zlecenie na pojemniki i sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestwy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • pediatrii,
 • perinatologii,
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • endokrynologii,
 • chorób wewnętrznych oraz
 • lekarze POZ (na przykład lekarze rodzinni).

Kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

 • pielęgniarka
 • położna

Jakie są kody świadczeń na zbiorniki?

 • P.134 Zbiornik na insulinę do OPI (osobistej pompy insulinowej)

Na ile miesięcy można wystawić zlecenie na zbiorniki do OPI?

Tak samo jak w wypadku zestawów infuzyjnych może zostać wystawione na jeden, dwa lub trzy miesiące. Dotyczy to zarówno pojemników jak i sensorów.

Jak wygląda aktualny wzór zlecenia zbiorniki na insulinę do OPI?

Pobierz: Wzór zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie- "część A i część B"

Czy na jednym zleceniu mogą znajdować się pojemniki i zestawy/sensory/CGM-RT?

Nie, pojemniki na insulinę do OPI, zestawy infuzyjne, sensory CGM-RT i transmitery CGM-RT muszą posiadać osobne zlecenia część A i osobne zlecenia część B. (Maksymalnie może to być nawet 8 dokumentów dla jednej osoby.)


( 3 ) Sensory i transmitery CGM-RT

Co jest refundowane?

Sensor Enlite CGM-RT
czas działania sensora: 6 dni

Miesięcznie refundowane: do 4 sztuk
Limit refundacji: 600 zł
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 180 zł
Na ile miesięcy lekarz może wystawić zlecenie: 1, 2 lub 3
Zobacz w sklepie:
>> jeden refundowany sensor <<
>> pakiet 5 sensorów na miesiąc <<

Transmiter MINILINK (MMT-7703WW)
kompatybilny z pompami: MiniMed®VeoTM, MiniMed® 722

Refundowany raz na 8 miesięcy
Limit refundacji: 1.000 zł
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 300 zł
>> Zobacz w sklepie <<

Transmiter GUARDIAN 2 LINK (MMT-7738)
kompatybilny z pompą: MiniMed®640G

Refundowany raz na 8 miesięcy
Limit refundacji: 1.000 zł
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 300 zł

>> Zobacz w sklepie <<

TRANSMITER GUARDIAN CONNECT (MMT-7821NE)
kompatybilny z aplikacją mobilną Guardian Connect
>> zobacz aplikację i kompatybilne urządzenia <<

Refundowany raz na 8 miesięcy
Limit refundacji: 1.000 zł
Poziom refundacji: 70%
Pacjent zapłaci: 1.150 zł 

>> Zobacz w sklepie <<

Kto może skorzystać z refundacji CGM-RT?

Uprawnienie do refundacji sensorów i transmiterów dotyczy wyłącznie pacjentów poniżej 26. roku życia z cukrzycą typu I, którzy są leczeni przy pomocy pompy insulinowej. Warunkiem koniecznym uprawnienia jest też nieświadomość hipoglikemii.

Kto może wypisać zlecenie refundacyjne sensorów i transmiterów CGM-RT?

Zlecenie na sensory może wypisać ten sam lekarz, który wystawia zlecenie na zestwy infuzyjne. Osobami uprawnionymi są lekarze ze specjalizacją w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • pediatrii,
 • perinatologii,
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • endokrynologii,
 • chorób wewnętrznych oraz
 • lekarze POZ (na przykład lekarze rodzinni);

kolejne zlecenie, czyli tak zwaną kontynuację, poza powyżej wymienionymi specjalistami może wystawić:

 • pielęgniarka,
 • położna,

Zlecenie na transmiter może wystawić:

 • diabetolog,
 • endokrynolog,

kolejne zlecenie może wypisać także:

 • pediatra,
 • lekarz chorób wewnętrznych,
 • lekarz POZ.

Jakie są poziomy odpłatności sensorów i transmitery?

Limity finansowania przez NFZ:

 • 600 zł za 4 sensory na miesiąc (150 zł za 1 sensor) przy odpłatności 30%;
 • 1000 zł za transmiter raz na 8 miesięcy przy odpłatności 30%.

Pacjent zapłaci:

 • 180 zł za 4 sensory na miesiąc (45 zł za jeden sensor, 540 za 12 sensorów na 3 miesiące);
 • 300 zł za jeden transmiter raz na 8 miesięcy

Jakie są kody świadczeń na sensory i transmitery?

 • P.135 Sensor/Elektroda do CGM(Continous Glucose Monitoring, system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy)
 • P.136 Transmiter/Nadajnik do CGM

Na ile miesięcy można wystawić zlecenie na sensory i transmitery CGM-RT?

Zlecenie na sensory, tak samo jak w wypadku zestawów infuzyjnych, może zostać wystawione na jeden, dwa lub trzy miesiące.

Zlecenie na transmitery może być wystawione raz na 8 miesięcy.

Jak wygląda aktualny wzór zlecenia sensor i transmiter?

Pobierz: Wzór zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie- "część A i część B"

Czy na jednym zleceniu mogą znajdować się nadajniki i sensory?

Nie, transmitery, sensory, zestawy infuzyjne i pojemniki muszą posiadać osobne zlecenia część A i osobne zlecenia część B. (Maksymalnie może to być nawet 8 dokumentów dla jednej osoby.)


Oświadczenie

Dokonując zakupów na zestawy infuzyjne z wykorzystaniem refundacji NFZ akceptują Państwo treść poniższego oświadczenia (oświadczenie to umieściliśmy w treści regulaminu, którego treść należy zaakceptować w momencie składania zamówienia):

Oświadczam, że posiadam zgodnie ze złożonym zamówieniem ważne zlecenie na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych lub na zbiorniki na insulinę do OPI lub na sensory CGM-RT lub na nadajniki CGM-RT, spełniające wszystkie wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby (Dz. U. Nr 276, poz. 2739) z późniejszymi zmianami oraz zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2011 roku, dotyczącego zmiany kodów pomocniczych, które należy wpisywać na zleceniu na zaopatrzenia „Część A”, a w szczególności:

 1. Zlecenie zostało wpisane na obecnie obowiązującym formularzu
 2. Na zleceniu widnieje czytelna pieczątka nagłówkowa: ZOZ-u, NZOZ-u itp.
 3. Na zleceniu jest czytelna pieczątka i podpis lekarza
 4. Na zleceniu widnieje czytelna data wystawienia zlecenia. Zlecenie ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione.
  (W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.)
 5. Na zleceniu widnieją prawidłowe kody środka pomocniczego:
  • P.091.00 – zestawy infuzyjne - pacjenci powyżej 26 roku życia
  • P.091.01 – zestawy infuzyjne - pacjenci do 26 roku życia
  • P.091.02 – zestawy infuzyjne dla kobiet w ciąży
  • P.134 Zbiornik na insulinę do OPI (osobistej pompy insulinowej)
  • P.135 Sensor/Elektroda do CGM(Continous Glucose Monitoring, system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy)
  • P.136 Transmiter/Nadajnik do CGM
 6. Data wystawienia na Zleceniu A mieści się w terminie ważności Zlecenia B, czyli jakich miesięcy dotyczy zaopatrzenie.
 7. Zlecenie B ważne jest zawsze 1 rok, czyli umożliwia realizację 12 kolejnych zaopatrzeń (w przypadku zestawów infuzyjnych, zbiorników i sensorów). Jeśli np. pierwsze zlecenie zaopatrzenia dotyczy refundacji za listopad 2016 roku to ostatnie jakie przysługuje na daną kartę będzie za październik 2017 roku (nawet jeżeli pacjent otrzyma 3 miesięczny wniosek za październik-listopad-grudzień 2017 roku to zostanie zrealizowane zaopatrzenie tylko za październik).
Notice: Undefined variable: smData in /home/diabetyk24/www/diabetyk24.pl/public/catalog/view/theme/theme306/template/common/footer.tpl on line 238NULL